Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
101)
naarmate het el)be of vloed is. Is het vloed, dan ziet men er
de sche[)en van visschers en vrachtvaarders zeilen. Zeevogels
zwemmen op de watervlakte of vliegen in wijde kringen rond
en schieten nn en dan pijlsnel neder om een vischje op te
duiken. Hier en daar kijkt een blall'ende zeehond boven het
water uit.
Wordt het ebbe. dan loopt het water in kabbelende beek-
jes af en weldra ziet men niets dan een slikmassa. Daarboven
zwieren krijschende zeevogels rond om visschen en schelpdie-
ren te zoeken. Visschers en vrachtvaarders liggen in de geulen
voor anker. De schelpvisschers, die bij vloed de banken zoo
dicht mogelijk genaderd zijn, halen nu hun oogst aan schel-
pen biimen , die de zeestrooming daar in hoo[)en heeft oj)ge-
worj)en. Ze gaan naar de kalkbranderijen of men strooit ze
op wegen en paden.
Komt de vloed op. dan loopen de kreken snel vol en wel-
dra zijn de banken overstroomd. De schej.en worden weer
vlot en de vogels zoeken de eilanden weer op. Het schouw-
spel van een ojikomenden vloed is het schoonst op een stor-
migen herfstavond , dat van een ebbe op een vroegen zomer-
morgen bij zonsopgang.
ROTTUM.
Dit kleine eilandje '170 H.A.) ligt meer dan twee uur gaans
van de kust benoorden 't Lithuizerwad.
Het westelijke deel bestaat geheel uit duinen; aan de west-,
noord- en oostzijde sluiten de buitenduinen aan elkander; aan
den zuidkant zijn ze open. Daarbinnen liggen de lagere binnen-
duinen , afgewisseld door grasvlakten . waaro[) koeien en scha-
pen grazen. Hier staat de eenzame woning van den voogd .
die er met zijn gezin geheel afgescheiden van de maatschappij
leeft.
Het oostelijk deel is een blinkende zand|)laat, die bij gewone
vloeden gedeeltelijk , bij stormvloeden geheel onder waterstaat.
Hier groeit het land door aanslibbing aan , doch aan den an-