Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
101)
Op deze kwelders laat men meestal schapen grazen ; soms
ook wordt het gras gehooid.
Verder zeewaarts wordt de bodem lager en maakt het kwel-
dergras plaats voor een strook van zulte of zeeasters; dan
volgt het gebied der gelede zeekraal en wieren en eindelijk
komen de naakte slikken, die nog telkens dooi' den vloed
worden overstroomd. Als die afloopt, laat hij een kleilaagje
achter en zoo wordt het slik voortdurend hooger, tot het niet
meer eiken dag tweemaal onder water komt.
De bodem der Wadden bestaat uit zandi)laten. die bij ebbe
bloot liggen, gescheiden door geulen, welke bij vloed bevaren
worden. Tonnen of rijshout langs de kanten wijzen den schip-
per het vaarwater aan. liij nacht of mistig weer kan hij dus
niet varen.
Vroeger kon men bij ebbe naar het eiland Kottum wande-
len; bij j)lotseling opkomenden mist was zulk een tocht ech-
ter wel wat gevaarlijk. Later heeft de zee weer een geul uit-
gescheurd . waardoor men bij vloed met een schip tot dicht
bij Rottum kan varen. Achter de eilanden ontmoeten de
vloedgolven elkaar. Als de kruinen van twee boomen naderen
de balgen, gaten en geulen tusschen de zandplaten elkaar van
weerszijden: het water komt in stilstand en het slik l)ezinkt.
Om het afstroomen van het water bij ebbe te belemmeren
en zoo de aanslibbing te bevorderen . legt men wel vangdijk-
jes aan. Tot dit zelfde doel legt men in Zeeland lagen rijshout
en graaft men aan den Dollard slootjes rechthoekig op de kust,
door dwarsgreppels vereenigd.
Zijn de kwelders »rijp" d. w. z hoog genoeg om zonder
tnolens af te wateren en tevens tamelijk breed , dan worden
ze ingedijkt. Zulk een zware dijk is een kostbaar stuk werk ,
maar de rijke oogsten, die de nieuwe polder menig Jaar zon-
der bemesting geeft, vergoeden de gemaakte onkosten ruim-
schoots.
Zoo is door aanslibbing in den loop des tijds reeds veel
land gewoimen. zooals de Groninger-, en Friesche wadpolders
de Dollard- en Lauwerzeepolders. Misschien komt het eenmaal
zoo ver. dat de Wadden tot aan de eilandenrij oj) de zee ver-
overd zijn.
De Wadden bieden een zeer ver.schillend schouwspel aan,