Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
101)
groote , sterke zaadschuur . de liergplaats der granen en van
het hooi, tevens de stalling van het vee; op de z. g. »acht-
terdeel" ziet men in den koestal wel 40 a 50 koeien en aan
den overkant de stallen voor 10 tot !20 paarden, waaronder
ook het »sjeespaard/' Voorts zijn er nog bijschuren. waar
wagens en landbouwwerktuigen zijn geborgen en varkens, kal-
veren en schapen huizen. Op eenige hoeven is er nog een
apart melk- en karnhuis, waar de metalen vaten u tegenblinken.
De bloei der Groninger landbouwdorpen is grootendeels een
gevolg van het »beklemrecht." Terwijl in Friesland de grond
meestal het eigendom van den adel is, l)ezitten hier de boe-
ren de plaats («de beklemming") tegen een lage, nooii verval-
lende pacht. Deze toestand is ontstaan in de tweede helft der
vorige eeuw, toen vele eigenaren uit geldverlegenheid, tegen
betaling van een aanzienlijke som in eens, zulke voor de boe-
ren voordeelige huurcontracten met hen sloten. De waarde
van den grond is sedert minstens verdubbeld en de boeren,
»de beklemde meiers" genieten alleen de voordeelen van alle
grondverbeteringen.
De beklemming is erfelijk in rechte, soms ook in zijlinie,
doch moet altijd in haar geheel blijven . mag dus niet ge-
splitst worden.
DE WADDEN.
Even ten noorden van Warfinn. Uskwerd, Uithuizen en an-
deren dorpen in 't noorden van Groningen loopt midden door
bouw- en weiland een dijk. die nog in het begin dezer eeuw
bij hooge vloeden de zee keeren moest. Weer een kwartier of
half uur verder ligt de tegenwoordige zeedijk . die 5 a 6 M.
hoog is. Staat men bij ebbe op dezen met gras begroeiden
dijk, dan ziet men naar den zeekant een breede strook groen-
land. Deze buitengronden noemt men kwelders. Ze zijn be-
groeid met kweldergras en weegbreëen. Door gewone vloeden
worden ze niet meer overstroomd. alleen bij springvloed en
storm beuken de golven den dijk.