Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
3
Naast het paleis staat de .Nieuwe Kerk. We treden liaar
l)iiinen en bewoiideren het praaifïraC van onzen j^rooten admi-
raal, De linyter; verder de tomltes van Van Speyk en andere
beroemde zeehelden. Onder de vele ^nafzerken trekken vooial
die van Vondel en Da C.osta onze aandacht.
Aan de overzijde van Den Dam is de i>eurs , waar eiken
middag gemiddeld ;i()00 liandelaars samenkomen.
Van lU'n Dam nit doorsnijden vele trams de stad in alle
ri('htin;ren.
We doen er verschillende uitstapjes mede, om al de merk-
waardigheden van Amsterdam te zien, als den dierentuin, het
Panopticum, het l*anorama, het Vondelspark en het Rijks-
museum niet te verbeten.
Altijd treft ons de eigenaardige schooidieid der hooi'dslad.
Veh; straten loopen aan weerszijden van een gracht door
hooge olmeti omzoomd , waarover hier en daai" bruggen , die
de l)eide (ieelen der straat verbinden.
De schoonste (ïezer z. g. »giachten" zijn wel de Keizers-,
de I'rinsen- en de [ïeerengrachl, die als een driedubbele gor-
tlel de oude stad omsluiten. Achter de groene boonien ver-
hellen zich de hooge Imizen . wier gevels van boven meestal
in trap|ieti ol" bogen en krullen uitloopen ; hooge stoepen
(>r bordessen liggen er voor.
Fraai steken de levendiire kleuren van het houtwerk aan
deuren en vensters, kozijnen en lijsten al'tegen den rooden
l)aksteen dei' nnnen.
De Deerengrachl , met haar vele bruggen en deftige hee-
lenhuizen , nnmt in schilderachtigheid uit. Ieder huis is hier
l)ijna een i)aleis. Het is er meest stil en rustig.
Zoo kalm het op de Ileerengracht is, zoo druk is het in de
Kal verst raat, de meest begane plek in gansch ^'ederland.
Neem er liefst bij avond een kijkje, (lij kunt uw oogen niet
verzadigen aan het gezicht der prachtige winkels, waarin bij
een vSchitlerende verlichting de fraaiste artikelen o|» de keu-
rigste wijze zijn uitgestald, der mooie hotels en cafe's en
van het Itonte menschengewoel. Over het plaveisel van asphalt
bewegen zich voortdurend twee nienschenstroonien in tegen-
gestelde richting. Omstreeks Kerstmis en Nieuwjaar is de uit-
stalling betooverend en de drukte het grootst.