Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
101)
aardappels, klaver en erwten. De landbouwproducten worden
eveneens met schepen langs de wijken afgevoerd. De nette
boerderijen, die tusschen de wijken liggen, zijn door slooten
gescheiden.
Alle gewassen teelt men er op rijen en het gebruik van
zaai- en scholielmachines is algemeen. De meeste aardappels
worden in fabrieken verwerkt tot aardappelmeel, stroop en
spiritus.
Vroeger had men in de veenkoloniën veel scheepsbouw.
Voor eenige jaren nog zag men op de werven schoeners en
brikken , dus schepen voor de groote vaart, op stapel staan.
Ze voeren o. a. naar de Oostzee om hout en koren. Sedert
men echter ijzeren stoombooten en steeds grooter zeilschepen
bouwt, is dit middel van bestaan aan het kwijnen. De werven
zijn vervallen of gesloopt, en alleen worden nog schepen voor
de binnenvaart gebouwd.
OP DE GRONINGER KLEI.
Een beeld vati welvaart vertonnen de Groninger zeekleipol-
ders . vooral de nieuwere, n. I. de 14 Wadpolders en de Dol-
lardpolders. De eerste zijn op de zee, de laatste op den Dol-
lard , die eeuwen geleden veel dieper het land binnendrong,
veroverd. Het gebied der oudere zeeklei is ook vruchtbaar,
maar arm aan natuinschoon. Bosch is er niet; alleen wat
wilgen , elzen en iepen om hoeven en dorpen en langs som-
mige wegen. Een oude dijk . die eens de zee keerde maar
waarvoor nu een of twee, soms zelfs drie nieuwe polders
liggen, een wierde met een hoeve of een dor|) er op zijn de
eenige verheflingen van den bodem. Doch overal steken de
torenspitsen der dorpen, die niet meer dan J uur of 3 kwar-
tier uit elkaar liggen, omhoog; want »er is hier l)rood voor
velen"; de bodem is vruchtbaar en levert 30- tot 50-voudige
oogsten.
liet grootste deel is [)ouwiand, waaro[> tarwe, het broodkoren
op de klei. gerst, haver, koolzaad en vlas tieren. De gele koolzaad-