Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
101)
hij dwarssneden. De tweede staat in den put, steekt de turven
in de dikte af en legt ze in een kruiwagen. Een derde kruit
ze over planken weg en slaat de kruiwagen wat verder zóó
oin , dat de turven rechtop blijven staan en drogen kunnen.
Na eenige dagen worden ze, meestal door vrouwen, twee aan
twee in lange rijen gezet, daarna in groote hooi)en, die den
vorm van bijenkorven hebben en waar de wind doorheen spe-
len kan en eindelijk in z. g. »stobl)en," <1. z. hoo|)en van een
voer of zes.
De onderste modder wordt uitgegraven , in een bak met
water vermengd en als l)rij in lagen over het veen gespreid.
Na eenige dagen gedroogd te zijn , wordt hij door mannen
met plankjes onder de voeten ineengetrapt en eindelijk in
regelmatige stukken gesneden. Dat is de baggerturl'.
Is nu de turf' droog, dan kan ze verzonden worden. lüj
hoog water varen de schepen de wijken op , om ze te halen
anders moet ze met schuiten naar de schepen gevoerd wor-
den. De reis met zulk een turrschi[) gaat niet snel. In deze
hooge streken moet men door middel van sluizen water in
hel kanaal houden. Telkens gaat bij het »schutten d. i. het
doorlaten van een schip door de sluis, veel tijd verloren.
Sommige kanalen zijn door 8 ii H» sluizen in 7 ä O af'deelin-
gen, »panden" verdeeld. Hierbij komt nog, dat er vaak geen
wind genoeg is , om te zeilen en de schuit getrokken moet
worden.
Waar het veen is afgegraven . zijn op den ondergrond van
zand , den »dalgrond" goede boerderijen en hier en daar wel-
varende dorpen aan weerszijden der vaan ontstaan , de z. g.
»veenkoloniën," zooals Nieuw-Amsterdam, Erica e. a.
DE GRONINGER VEENKOLONIEN.
Waar nu de bloeiende veenkoloniën lïoogezand, Sappemeer,
A'eendam , Wildervank , enz. liggen , strekten zich voor drie
eeuwen nog de eenzame, schier on!)ewoonde hooge venen van
Westerwolde urenver uit.