Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
alleen aan den rand groeien en ruimde in het midden het
reld voor de dopheide totdat deze op haar beurt weer plaats
maakt voor wolgras en het laatste voor veenmos.
Op die wijze volgen deze planten elkander van onder naar
boven en van 't midden naar den rand op en zoo breidt zich
het veen steeds uit.
Eeuwenlang lag het hoogveen ongebruikt.
Later begoimen de boeren de bovenkorst ervan te verbran-
den voor den verbouw van boekweit. Dit wordt ook nu nog
gedaan in vele veenstreken van Drente en nog meer over
onze grenzen in Hannover en Oldenburg. Het bezorgt ons den
veenrook, die zoo vaak onze schoone Meidagen bederft.
In het najaar wordt het stuk veen . dat men branden wil
door nïiddel van slooten en greppels drooggelegd; tevens wordt
de bovenkoi st tot op i ^ deel losgehakt of geploegd, om ze in
den winter te laten doorvriezen.
ïs de bodem in 't voorjaar droog, dan neemt de boer een
ijzeren })ot met gaten in den bodem en traliën aan de kan-
ten en doet daarin brandende turfkolen. Deze schudt hij uit,
terwijl hij tegen den wind in over 't land loopt. Een knecht
of arbeider volgt, om het vuur met eer» vork wat te verdeden.
Weldra gaat het veen smeulen en stijgt een dikke rook op,
die de oogen zoo ])ijnlijk aandoet, dat het is, of ze in bloed
drijven. In de aschlaag zaait de landman straks de grijze veen-
boekweit. Na korten tijd komen de fraaie plantjes uit den grond
en weldra is de akker bedekt met een kleed van sneeuwwitte
bloemen, die ijverig door gonzende bijen worden bezocht.
Doch de teelt van boekweit is zeer wisselvallig. Nachtvorsten
in 't voorjaar, hagelslag, veel regens in den nazomer doen de
hoop van den boer vaak in rook vervliegen.
Is een stuk veen 5 tot 10 jaar achtereen gebrand, dan moet
het wel "21) a 40 jaar rusten , eer het weer voor het verbou-
wen van boekweit geschikt is.
Het branden geschiedt meest op venen van ä 1 M. dikte.
Dikkere worden afgegraven. Het braïiden is een roofbouw
van de ergste soort, omdat daarbij jilantenvoedsel nutteloos
de lucht in gaat.
Sedert Hifii is men in ons land begonnen het veen voor
turf af te graven. Veel veen is op die wijze al verturfd,