Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
101)
tereenvoigens uit struiivheide, dopheide, wolgras en veenbies.
Deze planten groeien in belten ol' koppen ; daartusschen zijn
laagten, die zeer vochtig zijn en waarin alleen mos groeit.
Zulke belten vindt men ook wel op onze heiden, doch daar
verrotten ze meer en worden dus minder hoog. De veenlaag
is wel 3 tot O M. soms wel l(» M. dik. Aan de randen , waar
zij minder dik en dus droger is , groeit misschen nog eenig
houtgewas, gagel of wilg b. v., maar in het midden wil boom
noch struik voort. Op een enkele plaats ziet men een witten
berk zich spookachtig verhellen in deze doodsche woestenij.
Mensch noch dier houdt er zich op. Alleen aan den rand
staan soms enkele schamele plaggenhutjes.
Sommige hoogvenen zijn ontstaan uit de wouden, die voor
eeuwen een groot deel van ons land bedekten. Aan den voet
der reusachtige stammen groeiden mossen , die het vocht op-
zamelden en bewaarden. Nooit werden de afgevallen bladeren,
dorre takjes, enz. weggeruimd, en ze vormden op den bodem
een inollig tapijt, dat steeds dikker werd. Daar het altijd als
een spons vol water zat, kon de lucht niet vrij toetreden,
de massa kon dus niet geheel verrotten maar ging over in
zwarte veenstof. Zoo werd het bosch op den duur in zijn eigen
afval begraven. De boomen stierven in de zure massa en door
ruwe westerstormen geveld , zakten ze in de veenlaag weg.
Andere boomen schoten op. De dennen werden door eiken ,
deze door elzen en de laatste weer door berken opgevolgd.
Eindelijk wilden er geen boomen meer groeien. Heide, veen-
mos, enz. zetten de veenvorming voort.
De verkoolde stammen en takken der boomen vindt men
ais kienhout in de onderste lagen van het veen terug. Nog
zijn er hutjes aan den rand der hooge venen , waar de wal-
mende vlam van het kienhout 's avonds het vertrek verlicht
en met harsgeur vervult. Terwijl het spinnewiel snort, vertel-
len de huiselijke Drentenaren bij dit sober licht elkander hun
spook- en toovergeschiedenissen.
Niet alle venen echter zijn uit wouden ontstaan. Waar de
bodem komvormig was , d. w. z. in het midden lager dan
aan de randen, en waar het water op leem-, zand-, of oer-
banken staan bleef, werd ook veen gevormd. Eerst groeide er
struikheide, doch weldra werd het haar te vochtig; zij bleef