Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
101)
beemden en gaarden, met statige wouden , waar het frissche
eikenloof wuift en zoete demiengeur den wandelaar sterkt en
waar vreedzame en gelukkige menschen wonen. Jloge de Maat-
schappij voortdurend door aanzienlijke giften van rijke lieden
worden gesteund !
Een geheel anderen indruk ontvangen we in de Hijksbede-
laarskolonie Veenhuizen. Op eenigen afstand van elkaar liggen
drie gestichten.
Allerlei boeven , bedelaars, landloopers en onverbeterlijke
dronkaards zijn hier bijeen . allen in een bepaalde kleeding.
Ze moeten er onder toezicht werken op de hoeven van zetboe-
ren, of heigrond geschikt maken tot den aanleg van bosschen
vooral van dennen . 's Winters naaien zij kolViebalen . vlech-
ten matwerk. enz.
De meesten zijn hier niet voor de eerste maal. Wat zullen
zij ook in de maatschappij begiimen , als zij eens »oj> de ko-
lonie" zijn geweest ? Dat is a. li. w. hun brandmerk. Zoo licht
komen ze weer (ot bedelarij. worden dan door de politie op-
gepakt , om na een kortere of langere hechtenis weer naar
Veenhuizen te worden opgezonden.
Sommigen bevalt het daar zoo goed. dat zij na hun ontslag
in korten tijd hun kleinen niitzet" van spaarduiten verteren
en maar weer gaan bedelen, om zoodoende weer in den »kren-
tentuin," zooals ze de kolonie noemen , aan te landen.
Anderen vinden het gedwongen verblijf zeer onaangenaam,
zoodat hun de lust tot deserteeren wel eens bekruipt. Een
sterke politiemacht en een afdeeling militairen bewaken
daarom de kolonisten.
HET HOOGVEEN.
Stel u een eenzame, boomlooze streek voor, in het midden
hooger dan aan de randen . dus met een bolle oppervlakte.
Van den rand naar het midden bestaat het plantenkleed ach-