Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
/O
later op ile lieide te gast gaan. In het najaar worden de bijen
der meeste .korven door zwavel gedood. Daarna snijdt de ijm-
ker er was en honig uit en verkoopt die. In sommige jaren
verdienen de boeren een aardig sommetje geld met de bijen-
teelt. 's Winters vlecht de ijmker nieuwe strooien korven.
KOLONIEN VAN WELDADIGHEID EN
BEDELAARSKOLONIËN.
Ik heb een arbeidzaam en matig huisvader gekend, die door
ziekten van menschen en vee en door andere tegenspoeden ,
dus geheel buiten zijn schuld , schier tot den bedelstaf was
gekomen. Door voorspraak van voorname lieden, die den bra-
ven man wel genegen waren, werd hij op Frederiksoord, een
der koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid geplaatst.
Eerst werd hij arbeider en kreeg een net huisje met een tuin-
tje er bij. Die huisjes staan om eenige groote boerderijen, waar
de arbeiders in het werk gaan. Doch daar onze vriend vlijtig
en op[»assend was, werd hij later tot vrijboer bevorderd. Voor
een kleine pacht kreeg hij toen een hoeve van II.A., een
koe, enz. Vrede en geluk heerschen nu in de heldere, zinde-
lijke woning van het eertijds zoo rampspoedige gezin.
Is het 's winters los weer, dan spit men den heigrond diep
om, om hem in 't voorjaar met dennen ol' eiken te beplanten.
.\ls door de vorst de boschgronden voor de spade ontoegan-
kelijk zijn, vinden de mannen in fabrieken werk met matten-
en juteweven of stroovlechten. Anderen houden zich otdedig
met timmeren, smeden, mandenmaken en andere ambachten.
De kinderen moeten naar school; de meisjes gaan op later
leeftijd naar de handwerks-, de jongens naar de avond-
school. Ook aan godsdienstonderwijs moeten allen, elk in zijn
gezindte, deelnemen. Een bibliotheek voorziet de volwassenen
van geestelijk voedsel.
Zoo is een plek. die eertijds dor of met i)oelen en moeras-
sen bedekt was, herschapen in een liefelijk oord met schoone