Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
gezin aardapiiels en grijze lioekweitpa]) of ()annekoek van
dezelfde kleur.
Sinds het spoor Drente doorsnijdt, verdwijnt veel van dit
ouderwetsche.
Dicht bij het dorp ligt de hooge esch ais een zacht oploo-
pende heuvel. Tal van zandwegen , van welke sommige zeer
diep tusschen de akkers liggen , doorsnijden hem. De eigen-
dommen zijn er zeer versnipperd en liggen in grillige volgorde
dooreen. De akkers met rogge, boekweit en aardappels, in 't
najaar met s[)urrie en knollen tot veevoer , zijn door voren ,
met grenssteenen aan het eind. gescheiden. Als in den zaai-
tijd of in den oogst alle menschen op den akker in de weer
zijn, als de rogge in hokken staat en de boekweit bloeit, levert
de esch een levendig, schilderachtig tooneel op.
De herder heeft het recht vóór het zaaien der rogge zijn
akker te »perken." d. w. z. de kudde binnen hekken, die lui
en dan verplaatst worden, een of meer nachten er op te laten
loopen en hem zoodoende te mesten. In een wagen of huif-
kar gezeten houden de menschen de wacht bij de kudde.
Aan de andere zijde van het dorp langs de boorden van het
kronkelend diepje liggen de groenlanden van het dorp. De
bodem bestaat uit moerasveen. een mengsel van leem. humus
en veen. Hier hebben de boereti hun wei-en hooilanden, door
wallen met eikenhakhout gescheiden. In koestal en schaaps-
kooi strooit de boer veelal heideplaggen en ontrooft de heide
zoodoende hel dvmne laagje teelaarde.
Nog zijn vele heidevelden ».Marken," d. w. z. gemeenschap-
pelijk eigendom der markgenooten. Oorspronkelijk . in den
tijd der oude Saksen, bestond de marke niet alleen uit heide,
maar ook de bosschen. de groenlanden en esschen behoorden
aan de gemeenschap, en de bouwakkers werden jaarlijks ver-
wisseld. De grenssteenen van tegenwoordig zijn nog de oude
marksteenen.
De oude grootvader of een zwakke oom is meestal ijmker
(bijenhouder . In tuin of boomgaard heeft hij zijn ijmenschuur.
Met een getraliede ka|) over 't hoofd en een pijpje in den
mond neemt hij de zwermen af. In Mei. als het koolzaad bloeit,
brengt hij zijn korven naar de kleistreken, om ze in.luiiweer
terug te halen. De bijen kunnen dan eerst op de boekweit.
■i