Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
trotseerd. Meer dan eens zijn die wangen bevroren geweest.
Naast den scheper ligt zijn hond. zijn trouwe vriend en rech-
terhand, te drooinen. De herder praat niet hem en deelt den
inhoud van zijn knapzak met hem.
Nu grijpt de scheper zijn haakschop en werpt met een
kluitje naar een paar afgedwaalden. Dadelijk springt de hond
op. oïTuent met woeste drift de kudde en jaagt de zwervers
weer bijeen.
De herder is een vriendelijk man; gaarne wijst hij ons den
weg naar het naaste dorp en wil met genoegen iets van zijn
leven nieedeelen. Dat leven is minder eentonig en rijker aan
genot, dan gij wel denkt. Hij let op alle verschijnselen in de
natuur. J»oor zijn jarenlang kijken naar lucht en wolken is hij
weerprofeet geworden. Hij kent allerlei plantjes en weet. welke
genezende kracht bezitten. Hij kent ook zeer veel vogels, on-
derscheidt ze aan vlucht en geroej), weet wanneer ze wegrei-
zen en terugkeeren. Met aandacht slaat hij mieren . wornien
of krekels gade. Ieder pad op de heide kent hij en bij stik-
donkeren nacht zou hij er u veilig over leiden. Ook het leger
van een haas en de broedplaats van een koppel patrijzen zijn
voor hem geen geheimen.
Toen hij jonger was, zong en Iloot hij vaak. dat het klonk
over het wijde veld. Nu leest hij voor tijdverdrijf wel eens
een mooi boek. Als de avond valt, staat hij op en de hond
drijft de kudde bijeen. Langzaam naderen zij het dorp. Het
geklingel der klokjes en een stofwolk in de verte duidt hun
komst aan. Een zingende kinderschaar komt hen te gemoet
en haalt hen jubelend in. Elk schaap weet zijn geopende kooi
te vinden.
Nu zoekt ook de scheper zijn verblijf voor dien nacht op.
lieurtelings gaat hij bij een der boeren in kwartier. Hoe meer
schapen een boer bij de kudde heeft. hoe meer nachten hij
den scheper moet herbergen.
De scheper is de vriend van jong en oud in het dorp. Hij
weet huismiddeltjes tegen kwalen en ongemakken, 's Avonds
aan den haard vertelt hij uit den goeden . ouden tijd of van
voorteekens en gezichten, die hij op de heide gehad heeft,
zoodat de kinderen liem angstig aanstaren en bang zijn in het
donker.