Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
7\
vond er bruine ot' grijze aarden potten zonder glazuur in.
sonnnige met reehte of golvende lijnen versierd. Ueze urnen,
die nu in het inuseinn te Assen bewaard worden, bevatten
lijkasch en halfverbrande beentjes. Ook vond men er strijd-
bijlen . wiggen van vuursteen en andere steenen wapens en
gereedschappen in.
Die hunebedden zijn dus graven, waarin een geslacht, welks
naam wij niet eens weten , in lang vervlogen tijden , vóór de
invoering van het (Christendom in deze landen, de asch zijner
dooden, zijner vorsten of legeraanvoerders wellicht, voor schen-
nis zocht te bewaren. Die geheimzinnige steenhoopen lluiste-
ren ons toe van den grijzen voortijd.
Wij denken aan al de eeuwen, die over dit reuzengraf heen-
gingen , terwijl het daar onveranderd lag. We denken aan de
menschen. die deze gral'teekens boven de asch humier dooden
hebben opgestapeld. Wie waren zij ? AVanneer leefden zij ?
De geschiedenis zwijgt. We weten alleen, dat ze het gebruik
der metalen niet kenden en de lijken hunner dooden op de
houtmijt verbrandden.
Doch in onze verbeelding zien wij die lang gestorven dooden
voor ons als wezens van vleesch en bloed. We zien hen treu-
rend staan ])ij de Hikkerende houtmijt en, als de vlam gedoofd
is, de lijkas(!h verzamelen in de urn. de groote draagsteenen
aan weerszijde plaatsen en met inspanning van alle krachten
de geweldige deksteenen met sterke hefboomen langs opge-
worpen aardheliingen erover wentelen.
Misschien hebben ze ook op een leven hiernamaals gehoopt;
want ze gaven hun ontslapenen wapens en gereedschappen
mede in het donkere huis.
Het volksgeloof wil, dat deze bunebedden door reuzen zou-
den zijn opgeworpen.
We vervolgen onzen weg. Welk zacht geklingel klinkt ons
daar in de ooren ? Zie, ginder graast een groote kudde hei-
schapen en de bellen of klokjes der hamels klinken wellui-
dend over het stille veld. Wel 700 a 800 van die grofwoliige
langstaarten zijn daar vreedzaam bijeen. Tegen een hoogen
wal in de schaduw van een den zit de herder te breien. Wat
is zijn gezicht verweerd! Geen wonder: het heeft de zomer-
hitte , de najaarsbuien en de winterkoude van menig jaar ge-