Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hij Giethoorn, Staphorst en ehlers vindt men nogz.g. »een-
denkooien" of lokvijvers. Daar de wilde eenden zeer schuw
zijn, ligt de kooi op een eenzame plaats. Het is een vijver ol
groote kolk, door hooger en lager houtgewas omringd. Aan
een of meer hoeken loopt hij uit in een z. g. »pijp." een
sloot, die zich ombuigt, steeds smaller en ondieper wordt en
eindelijk op 't droge eindigt. Aan den ingang is de pijp van
boven nog open , doch verder op wordt zij , eerst door het
overbuigend houtgewas, en dan door een dak, gevlochten van
teenen, overwelfd. Aan het eind is een hokje, of ook wel een
visch fu ik , met een getralied luik er voor. dat binnenwaarts
gemakkelijk opengaat, doch dadelijk weer dichtvalt. Om den
vijver loopt een rietschutting en ook langs de bolle zijde der
pijp staan 7 a 8 rietmatten schuin achter elkaar evenals too-
neelschernïen.
In den vijver wonen z. g. »lokeenden," die half tam zijn
en door den kooiker van achter het rietscherm gevoederd
worden, 's Zomers verblijven sommige wilde eendensoorten
in noordelijke streken , doch van September tot April komen
ze naar onze lage landen. Andere broeden hier. Op hun uit-
vluchten troonen de lokeenden soms groote troepen wilde
makkers mee; samen gaan ze dan in de kolk zwemmen. Nu
werpt de kooiker hun over het scherm heen hennepzaad toe
(dit drijft op 't wateri en lokt ze zoodoende steeds dichter
naar de pijp. J>an komt zijn goed gedresseerd »kooihondje"
achter een der eerste schermen langs de pijp voor den dag.
De wilde eenden zijn zeer nieuwsgierig en naderen a! meer.
Het hondje verdwijnt, om achter een volgend scherm heen
weer te verschijnen. Zoo telkens door het hondje wat verder
gelokt, zwemmen de eenden argeloos de verraderlijke pijp in.
Zijn ze onder het teenen dak, dan komt de kooiman met
groot gerucht aan den ingang der pijp; de verschrikte eenden
vluchten den lagen, donkeren gang in, zien vol hoop het licht
voor zich uit, fladderen door het luik en — hun lot is beslist;
de kooiman draait ze den nek om. Hij verkoopt ze in Septem-
ber soms wel voor f 1 a f 1.25 per stuk.