Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
f.8
lichte liet is ontstaan, raakt hij door storm ol' vorst vaak
van den Ijodein los en drijlt dan op het water. Men noemt
haar dan een drijftil. Bij Ciethoorn worden de drijltillen of
kra^'gen aan den kant der meren veelal losgemaakt en ge-
bruikt ter bemesting van aardai.pelakkers of' als grondslag
bij het aanleggen van dijken.
Allerwege bestaan de boeren hier van veeteelt. Hun vee
en boter brengen zij ter markt in Zwolle. Kaïnpen en Meppel.
In Zwolle komen wekelijks wel duizend koeien ter markt.
In den hooitijd heelt men het hier verbazend druk. Alle
man is in de weer en dikwijls komt men handen te kort.
liet hooi wordt met schuiten van het land gehaald, liijna alle
vervoer geschiedt te water. over meren , vaarten efi slooten,
want voor wagens is de bodem te onvast. Schepen met hooi,
turl', kruidenierswaren . enz. varen aanhoudend op en neder.
In den winter staat er alles blank , en eenzaam liggen de
hoeven te midden van het water, slechts door paden verbonden.
Hier en daar baggert men de zwarte modder en maakt er
sj.onturl' van. Doch zoodoende ontstaan er waterplassen en
gaat er land verloren. Deze turf wordt o. a. ook gebr\iikt in
de kalkovens te Zwartsluis. In zulk een kegelvormigeii oven
legt men eerst een laag turf, dan een laag s(;helpen, die voor
het meerendeel van de banken l)ij Tessel komen . weer een
laag turf', enz. Uan steekt men de geheele massa aan.
In Genemuiden en de geheele kuststrook van den I.Iselmond
tot Blokzijl maakt men sedert onheugelijke tijden biezen mat-
ten. waarmee kooplieden ons vaderland doorreizen. De biezen
worden geplukt op de z. g. »biesvelden" d. z. ondiepe plaat-
sen langs den zeekant, in den polder van Mastenbroek, in de
Biesbosch en elders.
Ook snijdt men langs meren en plassen veel riet voor mat-
ten , schuttingen , daken , enz. liet afval daarvan wordt weer
gebruikt door de llollandsche handelaars in bloembollen.
Langs den zeekant leven velen van de vischvangst. Te Vol-
lenhove zijn bokkingrookerijen. In schuurtjes, met pannen
gedekt, l.randt men vochtige eikenspaanders en in den dikken
rookwalm daarvan laat men de haringen 8 ii i» uur hangen.
hl deze waterachtige streken honden zich veel wilde eenden
op, en jagers en stroopers maken er goeden buit.