Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
nog een poosje en we zijn te Kampen. Heneden die plaats,
ttisschen de IJselannen , ligt het Kampereiland, dat jaarlijks
ä 3 ton aan pacht opbrengt, zoodat de gemeente rijk is.
Het eiland ligt weinig hooger dan de zee en is slechts door
lage dijken omringd. Telkens wordt hel dan ook geheel door
zeewater overstroomd. De hoeven der veeboeien. op hoogten
gebouwd en in houtgewas verscholen, schijnen dan als groene
eilanden op het water te drijven. De huizen zijn laag van dak,
want op het vlakke eiland kunnen de winden hevig woeden.
Rij elk huis ligt een platbodemde schuit gereed, om in ge-
val van overslrooming dienst te doen.
De vloeden laten telkens een laagje vruchtbare zeeklei ach-
ter en vandaar de schoone w eiden , die deels voor veeteelt,
deels voor liooibouw worden gebezigd. De uitvoer van hooi
dat in vierkante blokken geperst, met schepen verzonden wordt,
is aanzienlijk.
■Noordwaarts van Zwolle ligt een uitgestrekt laagveengebied.
Weiden en nog eens weiden, zoo ver het oog ziet. De bodem
is laag en zoo ellen als de waterspiegel. Roomen ziet men
weinig; langs de vele slooten en de groene binnenwegen
staan lange rijen knotwilgen; hier en daar is een elzenboschje;
de eenzame l)oerenhoeven en de weinige dorpen liggen in een
krans van olmen, wilgen en populiei en; ziedaar alle houtgewas.
De groene weiden wisselen dikwijls afmet ])iassen en meren,
waarin men veel paling, zeelt, snoek, enz. vischt.
In de plassen kan men nog zien, hoe de geheele laagveen-
bodem ontslaan is. Er groeien lal van waterplanten in , als
gele en witte plompen, scheren, liscbdodden, riet, enz. In 't
najaar sterven ze al', zinken op den bodem en vormen daar
een zwart en jnodderig veenlaagje, dat elk jaar in dikte toe-
neemt en eindelijk den plas gevuld heelt. Dan zetten sek en
houtopslag de veenvorming voort; is het veen droog genoeg
geworden dan komen er ook goede grassen opgroeien. In den
beginne is de bodem nog onvast, zoodat hij golft, als men
er op loopt of springt. Als een spons is hij geheel vol water,
dat de indrukken van den voet dadelijk vult. Doch gaande-
weg wordt dit beter.
Soms, als de veenkoek in het water hoofdzakelijk uit het
5 *