Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
()0
dus den slal langer droog. Ook bindt het gassen, die anders
uit den mest vervluchtigen.
Weer een poosje varen en we zijn aan 't Westeind van
Friezenveen. Dit dorp loopt van het westen naar het oosten
en is wel een uur lang. Ten zuiden ervan ligt het weiland ,
ten noorden het bouwland op zeer lange, smalle akkers. Men
ziet er vele ouderwetsche huizen, maar ook de deftige wonin-
gen der z. g. nUuslui." Vóór de huizen liggen tuintjes met
vruchtboomen en de straat is eveneens aan weerszijden met
boomen beplant, zoodat het dorp zeer lommerrijk is. De lange
slooten . die de erven scheiden , loopen naar 't veen aan den
noordkant.
De bewoners zijn van Friesche afkomst. Eeuwen geleden,
kwamen ze als vluchtelingen hierheen en vestigden er zich
om het veen te ontgiiuien en den grond te bebouwen. »Ze
schijnen nog iets van den zwervenden aard hunner voorouders,
die voor eeuwen naar deze wildernis trokken . te hebben be-
waard," Vroeger trokken ze wel met linnen naar Holland en
nog zijn er Friezenveners, die manufactuurwinkels in Peters-
burg hebben. Hebben ze daar hun schaapjes op het droge
gebracht, dan keeren ze terug naar het dorp hunner geboor-
te , on» daar hun leven te eindigen. In 't voorjaar tloorreizen
vele Friezenveners een groot deel van ons land met tuinzaden en
velen hebbeji door dezen handel het tot welvaart en rijkdom
jïebracht.
IN HET WESTEN VAN OVERIJSEL
Van Deventer uit ondernemen we nogmaals een reisje , nu
door Overijsels Westen. We varen met een schipper, die van
het Ivampereiland het beroemde hooi haalt, den IJsel af. Aan
weerszijden van de rivier zien we op de uiterwaarden heer-
lijke weiden en langs den oever bosschen van griendhont
(wilg^, dat voor het maken van kribben gebruikt wordt. Hier
en daar liggen steen- en pannenbakkerijen en achter de dijken
zijn flinke boerderijen met schoone boomgaarden . vooral van
appels en peren. In de verte verrijzen de torens van Zwolle;