Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
fli

AMSTERDAM
We wiileii een uitstapje doen naar de hoofdstad van ons
land. naar Amsterdam. In het Centraal-station komen we aan.
he stad heelt min of meer den vorm \an een halve maan
en nu li^l dit station onjieveer in het middelpunt van dien
lialven ciikel. aan den IJkant.
Uit den doolhol" van perrons, trappen en onderaardsche
j^angen vinden we eindelijk een uitweg en hereiken het ruime
plein vóór het station. I*aar slaan trams en vigilantes gereed,
om de aangekomen i'eiziü;ers de stad in te brengen. We
maken dadelijk geen gebi uik van deze vervoermiddelen, maar
wandelen naar Den Dam . het voornaamste plein der stad en
het midde]i)unt van het oude Amsterdam.
Welk een gewoel van menschen . vrachtwagens, handkar-
ren . trams en rijtuigen is er in de straten ! Dat wandelt ol"
loopt, dat rijdt en rost, dat ratell en dreunt zonder ophouden!
We staan verbaasd over de hoogte der huizen; sommige
hebben acht verdiepingen!
0|) Den Dani gekomen, valt ons oog het eerst op het paleis
der Konin^ïin , het voormaliü: stadhuis.
C O
^De Wijnmr.and schreef één min dan 't derde kruis,
pToen 't vredejaar den grond lei van 't stadhuis."
zong Vondel, liet schoone gebouw, dat zoowel m- als uit-
wendiyi een meesterstuk van bouv^kunst is, werd dus den
<»otober H)t8 geslicht. Naar men zegt, rust het op.{;i()a9
palen. Zoo is de gansche stad op |)alen gegrondvest. Lange
IIkuvki. , De irijd€j ivijde wereld. ^