Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ii3
moest de nijverheid er echter hervormd worden. Daartoe richt-
te zij in J><33 te Goor een weefschool op onder bestnur van
een Engelschman, Thomas Ainsworth. Deze leerde onze wevers
werken met verbeterde weefstoelen naar Engelsch maaksel.
die driemaal zoo snel w eefden als de onde en niet alleen goed-
kooper, maar ook beter waar leverden. Waren de leerlingen
de vaardigheid meester, dan namen andere hun plaatsen in.
Zoo werden in 3 jaar tijds (iOOO wevers met de nieuwe weef-
wijze bekend.
Op het giaf van Ainsworth te Goor ligt een steen , waarop
men leest:
"Aan een nuttig man, Thomas Ainsworth. Jlet dankbare
Overijssel."
Doch de grootste vlucht nam de Twentsche industiie door
de stoommachines (spinnerijen met stoom te Almeloo in
te Enschede in 1M33 en de eerste stoomweverij te IViJverdal in
lHo!2), door de kanalen (Zwolle-Almeloo 1858^ en eindelijk door
't spoorwegnet IHOi—(i7).
Zoo is het aanzien van Twente in een halve eeuw geheel
veranderd. Alleen in sommige afgelegen streken leven de oude
zeden nog voort. Daar ziet men nog losse huizen; daar zijn
nog weefkamers aan de woningen, waar »eigengereid" linnen
wordt iïeweven. Daar snorren in de winteravonden no<ï de
r? c
spiiHiewielen en houdt men van Nieuwjaar tot Vastenavond
nog »spinmalen," waarbij echter de spinnewielen thuis blijven.
Daar zit men in de winteravonden nog in wijden kring om
het knappend haardvvuu" in vroolijk gekout; men discht elk-
aar luiiveringwekkende verhalen oj) van iieksen . spoken en
voorteekens of speelt kaart tot diep in den nacht. Men is er
nog even dol op uitgaan en bezoeken ontvangen als van ouds.
Itij bruiloften en begrafenissen neemt men de oude gewoon-
ten trouw in acht. Jaarmarkten en kermissen worden diuk
bezocht. Jammer, dat men zich daarbij, zelfs op de spinma-
len, vaak aan sterken drank te buiten gaat; zij eindigen dik-
wijls met vechtpartijen of wel onder het naar huis gaan pleegt
men allerlei ])aldadii?heid.