Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
G2
Hoe aartsvaderlijk zat de familie in de lange winteiavonden
om het haardvuur bijeen en hoe gezellig snorden de spiinie-
■wielen ! Aan den zolder hing een hoogst eenvoudig olielampje.
Het bestond uit een vierkant koperen bakje met open tuiten aan
de hoeken . geplaatst in een tweede. iets grooter bakje . dat
aan een ijzeren stang hing. Men vulde het met olie of traan
en legde ei' een stukje biezenmerg als pit in. Iloch het ilauwe
licht kon de duisternis niet uit de verste hoeken van het ver-
trek verdrijven.
Soms vierde men een vroolijk feest. een /.. g. »sjjinmaal."
Dan kwamen de meisjes eener buurt of uit de familie in een
of ander huis bijeen om samen te s])innen. liij het snorren
der wielen werd druk gekout of gezongen en kollie gedronken,
's Avonds kwamen broers of vrienden de meisjes afhalen.
Eerst at men samen |)annekoek en daarna werd op de deel
gedanst en pret gemaakt, tot allen vroolijk huiswaarts keerden,
waarbij de jongens de spinnewielen dioegen.
Zoo maakte de Twentenaar zijn eigen kleeren ; soms verf-
de hij het linnen |)ak in een oude sloot met lottende elzen-
bladeren. Doch niet alleen voor eigen gebruik vervaardigde
hij linnen ; hij bracht ook veel ter markt of leisde ei' mee
rond, soms naar verre streken ; de Kriezenveners b. v. naar
Petersburg.
Ondanks al die vlijt, heerschte er nog veel armoede en'swin-
ters werd het platteland door zwermen bedelaars overstroomd.
Vooral door de bemoeiingen van twee mannen werd deze
huisnijverheid allengs in fabrieksnijverheid veranderd. Het
waren Barend van Lochem te Enschede ;+171)0) en de Doops-
gezinde predikant Wolter ten Kate. uit Hengeloo 1703—'J6;.
De laatste stichtte kerken . scholen en fabrieken en leeft als
»Wolteroom" nog in dankbare herinnering voort. Vele arbei-
ders weefden nu in de fabrieken en andere in huis voor den
fabrikant.
Vóór 1830 betrok de Ned. Handelmaatschappij opgericht
in l)S2'n de katoenen stollen voor den invoer in Oost-Indië
uit lielgië, waar de industrie oj) veel hooger trap van ontwik-
keling stond dan hier. Na den opstand vestigde zij het oog op
Twente. Om aan de eisclien des tijds te kunnen voldoen.