Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ol
klossen Toor ledige. Een fabriekzaal maakt vooral bij avond
een grootschen indruk , als de llikkerende gasvlammen al die
draaiende assen en riemschijven, die razende machines en
heen en weer loopende werklieden verlichten.
De meeste werklieden hebben een vaalbleeke kleur en som-
mige kuchen. De atmosfeer, waarin zij vele uren van den dag
ademen, is niet gezond. Gevaarlijk is het ook , zich tusschen
al die draaiende wielen te bewegen, en in fabrieksi)laatsen
ziet men menigen invaliden ari)eider. In den laatsten tijd
zijn echter vele goede voorzorgen tegen ongelukken genomen
en wordt ook voor betere ventilatie der lokalen gezorgd.
Willen we weten, hoe de Twentsche industrie ontstaan is,
dan moeten we in onze gedachten een eeuw teruggaan en
ons verplaatsen in toestanden , die nu gaandeweg verdwijnen
en alleen in afgelegen buurten nog voortleven.
Twente was over het geheel een schrale landstreek. Tenge-
volge van de slechte wegen lag het bovendien zeer afgesloten.
De menschen leidden er een hoogst eenvoudig, ja sober
leven.
De huizen waren laag; de wanden bestonden uit bal-
ken aangevuld met vlechtwerk , dat met leem was bestreken.
De meeste waren z. g. »losse huizen." Door de voordeur kwam
men dadelijk in een groote ruimte, het eenig vertrek, waarin
koeien, paarden, varkens, kippen en — menschen zeer ge-
zellig samen huisden. In 't midden van 't voorste deel hing
een groote, houten schoorsteenboezem, onder welken op de
ijzeren vuurplaat het schaddenvuurtje brandde. Dwarrelend
golfde de rook door het huis en kleurde alle houtwerk met
een geelachtig zwarte tint.
In den oven voor het huis bakte men zelf brood en »stoete."
Om de schuren was meestal een aarden omwalling.
Daar de bodem niet genoeg opleverde, moest er wat bijver-
diend worden. Men verbouwde vlas en de meiden bedongen
zelfs bij haar loon altijd de opbrengst van een hoekje grond
met vlas. De schapen leverden wol en de scheper, die ze
hoedde, kortte zich den tijd met breien. lïij slecht weer en
in den winter waren alle huisgenooten ijverig in de weer met
spinnen, breien en weven, mannen zoowel als vrouwen.