Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
ziel men de f'abriekssclioorsleenen oprijzen en een grijze rook-
wolk hangt voortdurend over de stad welke de huizen een
zwart en somïier aanzien geeft; het water eveneens eene
zwarte, maar de menschen een hleeke kleur.
De stad is nog nieuw en zeer regelmatig aangelegd; den
7® Mei lsr):2 is zij bijna geheel door brand verwoest, In een
arbeiderswoning begonnen , breidde hij zich door de groote
droogte verbazend snel uil. De vuurzee, door een wervelwind
voortgesleept, golfde van straal tot straat. Aan blusschen viel
niet te denken: de spuiten verbrandden op straat van de hitte.
»De zon van den Mei bescheen niets dan rookende en
brandende puinhoopen.'*
Gelijk de vogel Feniks, is de stad veel schooner uit haar
asch verrezen. Als door een tooverslag is een nieuw Enschedé
op de plaats van het oude ontstaan.
Die in Enschedé komt, brengt ook een bezoek aan het
»Volkspark" , even ten zuiden der stad. Welk een drukte is
het hier vooial op een Zondagnamiddag. Menschen van aller-
lei rang en stand wandelen over de slingerpaden tusschen
gras- en bloemperken, langs fraaie heeslergroe[)en en vijvers,
of gaan hel groote restainalie-gebouw binnen, waar legen ge-
ringen prijs allerlei ververschingen zijn te bekomen , sterke
dranken uitgezonderd. In de ruime zalen worden vaak lezin-
gen en vergaderingen gehouden, eïi concerten, soms ook too-
neelvoorstellingen gegeven. Er is ook een muziektent en dik-
wijls worden de wandelaars op concerten vergast. Zoo tracht
men de mindere standen te beschaven en te ontwikkelen , te
gewennen aan edel genot.
Voor den schenker van dit i)ark, den fabrikant Hendrik .lan
Van Heek , is er een fraai monument opgericht.
Toch zijn de arbeiders in Enschedé , evenals in geheel
Twente, verre van tevreden ; ook hier heerscht een geest van
wrevel en verzet, die zich soms in daden uit. Een schromelijk
drankmisbruik is de kanker, die aan de welvaart en hel geluk
van veel gezinnen knaagt.
Welk een drukte is er aan het station van Enschedé! Lange
treinen voeren steenkolen aan , meestal uit het Ruhrdal; an-
dere de grondstoOen voor de katoenfabrieken; de laatste
krijgen onze fabrikanten in den regel niet meer uit de tweede