Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
liiigen uit de l)ijbelsche geschiedenis, h. v. Adam en Eva of
den verloren Zoon enz. Verder zien we er een oude Friesche
klok , antieke kisten en kasten met sierlijk houtsnijwerk en
iraaie vazen en borden. Soms is al dat moois in een afzon-
derlijk pronkvertrek bijeen. Daar is dan ook het hooge pronk-
bed met een ])erg van rijkgestikte kussens en dekens. dat
men niet zonder stoel of trapje bestijgen kan.
Alle antiquiteiten zijn overoude erfstukken. die de Markers
uit eerbied voor ouders en voorouders niet dan in hoogen
nood zullen verkoopen. Zoo ziet zulk een Marker binnenhuis
er zeer gezellig en aantrekkelijk uit. En in die vriendelijke
woningen leven ook goede. vriendelijke nienschen . gul en
gastvrij jegens vreemden en bekenden.
Op hun vergeten hoekje kleigrond, dal nog geen spoorwey;
of telegraaf heeft bereikt. hebben ze oude zeden en gewoon-
ten trouw bewaard. Hun huizen en kleederdracht zijn nog
dezelfde als voor honderd jaar. Ze leven eenvoudig en hebben
weinig behoeften. Armoede kennen ze bijna niet en velen
hebben hel tol zekere welvaart gebracht. Morgen is het Zon-
dag. Dat is op Marken een vredige, rustige dag. Dan gaan de
menschen ter kerk . de inannen met hooge hoeden op . de
vrouwen met fraaie mutsen . met kant en borduursel gelooid.
Ze zijn zeer godsdienstig en beschouwen het leven van een
ernstige zijde. Gevaren bedreigen hen bestendig en velen hun-
ner vinden een graf in de golven. Het overige van den rust-
dag brengen ze gezellig in den familiekring door. En is hij
voorbij . dan steken ze 's nachts weer in zee . en blijven dan
nïeeslal de geheele week weg.
Ik herinner mij . eens een fraai plaatje gezien te hebben .
voorstellende een Marker bimienhuis. waar een moeder bij de
wieg van haar lieveling zit, terwijl het maantje, door de kleine
ruitjes blikt. Ze zingt:
„Slaap, mijn zoet kindeken! sluimer zacht:
„Moederlief houdt by uw wiej? de wacht.
„Droom van den hemel, zoo groot en goed,
„Die door de ruiten ons vriendelyk groet!''
Haar man zwalkt op zee en ze vraagt peinzend :
„Waar mag uw vader te nacht wel zijn?
„Waar blinkt zijn boeg in den maneschijn?''