Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
o5
om beter tegen de woede der zee bescliut te zijn. Ginds aan
liet straïKÏ staat een vuurtoren, want dicht bij het eiland ligt
een gevaarlijke zandplaat.
Welk een drukte aan de haven! Het is Zaterdagmorgen en
dan keereti de visscbers, na de geheele week op zee te hebben
rondgezwalkt, naar huis terug. Opkoopers ontlasten hen meest-
al reeds op zee van Inm buit van bot, garnalen, ansjovis, enz.
Daar liggen hun vaartuigen . de z. g. botters , naast elkander.
Va' zijn er ongeveer iHO. Met blijdscduq) worden de wakkere
visschers door vrouw en kroost begroet, vooral als het in de
afgeloopen week spookte op de »waschtobbe" (de Zuiderzee.)
De schippers dragen allen nog het voorvaderlijk gewaad;
een nauwsluitend lakensch buis met twee dichte rijen knoo-
pen, een zeer wijde broek, die even onder de knieën is vast-
gestrikt. De vrouwen hebben een rijglijr aan, dat vóór rood
en achter groen is, en op het hoofd een mijtervormige muts
van gebloemd katoen . waaruit twee lange haaiiokken neer-
hangen De kinderen zijn geheel als volwassenen gekleed; de
jongen is vader, het meisje moeder in het klein.
Vergezellen wij hen nu naar hun woningen. Op het eiland
zijn acht werven; op zeven daarvan staan huizen, de achtste
is de rustjilaats der dooden. Niet ver van de haven is de
Iverkbmn t. de voornaamste der zeven gehuchten, met de kerk,
het gemeentehuis en de school. De kinderen gaan allen ter
school, zoodat de Markers tamelijk goed ontwikkeld zijn. Alleen
de jiredikant, de dokter en de onderwijzer , de eenigen , die
geen geboren Markers zijn , hebben een steenen woning. De
overige huizen zijn van hout, en rood en groen geverfd of
alleen maar met teer bestreken.
We treden een Imisje binnen. De meeste hebben maar een
vertrek; het wordt door kleine raampjes slechts spaarzaam
verlicht. Op de ijzeren plaat in het midden brandt een vroo-
lijk bout- en turfvumtje. Een zolder is er niet en de blauwe
rookwolken zoeken een uitweg door een gat in het dak. Aan
de balken daarboven hangen vischnetten, die door den gesta-
digen rook getaand worden, benevens vleesch, spek en andere
levensmiddelen.
De wanden zijn liedekt met ouderwetsche borden op bouten
richels, spiegeltjes, lepelrekjes, platen en tegels met voorstel-