Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
u
MARKEN.
In de Zuiderzee liggen een viertal eilanden, wier bewoners
hool'dzakelijk van vischvangst bestaan. Schokland is sedert
1859 verlaten. Daar de zee er telkens groote stukken afsloeg,
werden de huizen door het rijk onteigend en gesloopt. Nog
wonen er slechts de gezinnen van een drietal beambten . die
aan den vuurtoren en de vluchthaven verbonden zijn. In den
omtrek van Wieringen liggen uitgestrekte wierbanken (wel
1(H)() H.A. Daar groeit het wier oF zeegras, op een diepte van
I a 1,8 M. tot 2.5 M. In Augustus wordt het geel en rijp; het
is dan broos, breekt al' en drijft weg. Doch op plaatsen, waar
bij ebbe ongeveer I M. water slaat, maait nien het vóór dien
tijd al'. Anderen visschen het gemaaide op en voeren het in
schuilen naar den wal, waar het gedroogd wordt.
Aan Marken, hel meest bekende en merkwaardigste der vier
eilanden, brengen we een bezoek. Naarmate we naderen, duikt
hel groene eilandje uil zee op.
Op een afstand zien we alleen heuveltjes , met huizen be-
bouwd. Komen we dichterbij , dan worden ook de groene
weiden, die bijna met de watervlakte gelijk liggen, zichtbaar.
Ais een groene oase ligt hel driehoekige eilandje in de Zui-
derzee. Een lage kade omringt het, doch herhaaldelijk stroomt
hel zeewater er over heen . zoodal dan alleen de heuvels of
»werven" met de huizen boven den vloed uitsteken. Deze
overstroomingen maken de weiden vruchtbaar.
Runderen en schapen vinden daar overvloedig voedsel;
elders ligt het hooi aan roken of wordt hel door vrouwen en
meisjes bijeengeharkt. watit de hooibouw is haar werk. Daar
wegen . paarden en wagens ontbreken . haalt men het hooi
met schuiten van het land. Jaarlijks wordt voor honderden
guldens hooi naar den vasten wal, inzonderheid naar de Vecht-
streek , uitgevoerd. Rehalve dit hooi, de producten der vee-
teelt en de visch, moet alles van 't vasteland komen; in droge
tijden zelfs het drinkwater. Hoornen ziet men op Marken schier
niet; slechts enkele hazelaar-s tiotseeren den scherpen zeewind.
We varen de haven birmen ; ze heeft een nauwen ingang.