Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
alle zeeën; meer dan de helft der haringbuizen zond zij uit,
en velen harer bevsoners hadden hun geld gestoken in de
Oost- en West- Indische Conipagniën. Er waren veel werven
en lijnbanen; ook lal van zoutkeeten, waarvan de dichter zegt:
»In uw ketels wordt het grauw (— klipzout) tot wit gezoden.
Die zieden nacht en dag."
In 1572 was het na lirielle de eerste stad. die lier het
Spaansche juk afwierp. Hoe zijn we teleurgesteld, ais we. den-
kende aan dien gulden tijd, van de landzijde de stad naderen.
Waar vroeger heerenhuizen, fabrieken en magazijnen ston-
den . grazen nu koeien. Stil is het in de straten en op de
vervallen grachten. Tal van schilderachtige oud-IIollandsche
gebouwen herinneren aan verdwenen grootheid : de fraaie
lrai>gevel van het Weeshuis, de ingang en het houten klokken-
huis der Westerkerk . het portaal der Zuiderkerk . de nieuwe
Waag, de ouderwetsche burgerwoning met luifel bij den Dro-
medaristoren . enz.
Geen koopvaardijschip of haringbuis komt de haven meer
binnen ; de zee versperde haar . door er een zandbank voor
op te werpen, die steeds hooger werd.
Nog treuriger aanblik levert Stavoren in Friesland. Een nietig
dorp is het overblijfsel der groote. welvarende stad, die inde
middeleeuwen bloeide door handel en zeevaart. A'erl)azend
waren de rijkdom en de weelde dier trotsche Hanzestad. »De
voorportalen der huizen waien verguld en de kolommen der
paleizen schitterden van zuiver goud." zeggen oude kronieken.
De legende van »het weeuwije van Stavoren die in haar over-
moed een scheepslading koren in zee liet werpen, maar door
allerlei rampen later tot den bedelstaf werd gebracht, is bekend.
Op een zandbank, het z.g. »Vrouwenzand" ziet uien volgens
de overlevering nog een veld van looze halmen staan . die
spreken van 't verworpen graan "
En mi — van al die grootheid rest niets meer dan een
paar ellendige buurten en verder akkers en tuinen waar men
soms baksteenen . balken en oude munten uit den bodem delft.
Het is het kerkhof van een grootsch verleden !
Ook hier waren het verzanden der haven en het verplaat-
sen der scheepvaart de oorzaken van het verval.