Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
en schutterij begroet. Onder trompetgeschal inspecteerden zij
de troepen, terwijl de bevolking juichte en van fort en wacht-
schip saluutschoten dreunden.
Eerst reed de stoet naar de haven om het nieuwe pantser-
dektorenschip, »Koningin Wilhelmina der Nederlanden" te be-
zichtigen. De matrozen maakten allen in het want parade en
hieven luide hoera's aan. Langs den zeedijk zag het zwart
van menschen.
Aan boord van het stoomjacht »de Valk" hielden Hare
Majesteiten nu eene wapenschouwing over de oorlogsvloot,
die op de reede van Tessel lag. Ze telde nie( minder dan 30
oorlogschepen , n.l. fregatten , dektorenschepen . monitors en
torpedobooten. Ze lag in drie liniën . waar het koninklijke
stoomjacht tusschen door voer. ïoen het deze laan van zeilen,
masten en touwwerk , waar allerwege langs masten . stengen
en ra's de mariniers parade maakten , was ingevaren. toen
donderden uit de monden der ijzeren en stalen zeegevaarten
de geweldige tonen van het eeresaluut, en rookwolken zweefden
over de wijde zee. Mutsen, zwaaiden, »Oranje bovens" klonken.
Toen kwamen de torpedobooten uit de rij en schoten in twee
rijen ter weerszijden van »De Valk" als bruinvisschen door
het spattende en sissende water.
DOODE STEDEN.
De straatweg van Hoorn naar Enkhuizen voert ons door de
»Streek." vermaard door haar ooft- en tuinbouw, langs zeven
bloeiende dorpen , die bijna aan elkander gebouwd zijn. Hoe
schoon en welvarend ziet het er hier uit I In het voorjaar
geven de tallooze boomgaarden in bloei een heerlijk gezicht.
In de tuinen teelt men allerlei groenten . vooral verschillende
koolsoorten; ook komen de meeste onzer tuinzaden hier
vandaan.
We naderen de stad Enkhuizen, üit de geschiedenis herin-
neren we ons haar roemrijk verleden. Eens was zij een groote
en sterke stad en telde iO.OOÜ inwoners. Haar schepen bevoeren