Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
ol
en ook meer binnenwaarts, om liet zeegat tegen een vijande-
lijke vloot te verdedigen.
De zeedijk heeft heel wat te verduren ; bijna zonder strand
rijst hij uil de diejite op. Nu is het weder kalm. maar als de
stormwind giert, beuken de opgezweepte golven hem met
ontzetlende kracht en onverpoosd vliegen hun witgepluimde
legioenen legen de steenen glooiingen op.
Ziet gij ginds in de verte die wille streep ? Dat is de liran-
ding «Onrust" op de gevreesde Haaks, die zelfs bij stil weer
en kalme zee nog verbolgen is. Hoe menig stevig schip en
hoe menig wakker zeeman zijn daar al gebleven! De wachters
op den vuurtoren bij Huisduinen onderhouden 's nachts het
groote , witte licht en zitten daags op den uitkijk, of er sche-
pen in nood zijn op de gevaarlijke banken.
Heel in de verte zien we het eiland Tessel uit zee oprijzen.
Twee maal ])er dag vertrekt daarheen een stoomboot, die ook
de brieven meeneemt. Hij slorm , dikken mist en vooral bij
ijsgang moet men den overtocht wel eens een enkele maal
opgeven. ïtij ijsgang beproeft men dan wel met een bootje
tusschen de schotsen door te komen. In strenge winters is
Tessel geheel van de wereld afgesloten en men ondervindt
dan al hel ongerief daarvan, ook in duurte der levensmiddelen.
Oude zeden en gebruiken houden op zulk een eiland veel
langer stand dan in streken, die door spoortreinen en trams
met de buitenwereld verbonden zijn. Zoo ontsteken de bewo-
ners van Tessel op den avond van 30 April nog groote vuren
ter eere van de komende Meimaand, evenals de oude Germa-
nen voor eeuwen deden.
Tessel is verder bekend door zijn klein, maar goed ras van
korlstaartige schapen, van wier melk men kaasjes bereidt,
welke eveneens goeden naam hebben.
Hoe levendiff moet deze kalme reede van Tessel er uitge-
zien hebben bij het bezoek, dat onze koninginnen op Woens-
dag, September 1894, aan Den Helder en het Nieuwediep
brachten.
Heel Den Helder was in feestdos. Geen stulpje was zonder
vlag, geen mensch. die niet met de oranjekleuren gesierd was,
Eerebogen waren opgericht. Toen de vorstinnen aankwamen ,
werden zij aan het station door een eerewacht uit garnizoen