Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
We willen er een kijkje nemen. Van hel slalion naar den
ingang der haven is een kwartiertje wandelens. Die haven is
de ruime mond van het groote kanaal door Noord-llolland .
dat wel 18 uren lang is. Door een breeden. steenen dam is zij
van de Zuiderzee gescheiden.
Links van de haven zien we groote gebouwen, onder welke
het Instituut voor de Marine het merkwaardigste is. I»aar wor-
den jongelieden — adeH)orsten noemt uien ze — voor zee-
oHicier opgeleid. De mast van het schip van Van Speyk staat
voor het gebouw als een blijvende herinnering aan de zelf-
opollerende daad van dien zeeheld. Verder zijn daar de wo-
ningen van den kominandant der Marine en van andere hooge
olïicieren, het Marine-hospitaal en de kazerne voor de mariniers.
In het voorste deel der haven liggen een paar oorlogschepen,
onder welke ook het »wachtschip/' waarop mariniers aan 't
exerceeren zijn. De schepen zijn öf geheel van ijzer en staal
of met dikke stalen platen gepantserd. Daar ligt een dektoren-
schip; in den toren op het dek is een geduchte vuurmond;
door middel van een veinuf'tige inrichting kan die toren en
daarmede het kanon draaien. Andere oorlogschepen bevinden
zich op zee, om allerlei oefeningen te houden.
In de haven kan men ook visschersschepen, loodskollers en
misschien enkele koopvaarders zien liggen.
Achter de gebouwen der Marine ligt de groote Rijkswerf,
die bijna geheel door een kanaal omringd en wel drie kwar-
tier gaans in omtrek is, lünnen deze ruimte zijn groote werk-
plaatsen, waar ongeveer HUM) werklieden bezig zijn met het
herstellen van oorlogschepen, hel weven van zeilen, het sme-
den van ankers, in 't kort met alles, wat voor de uitrusting
der vloot noodig is. Verder vindt uien er magazijnen met
grooten voorraad van zeilen, touwwerk, masten, kogels, kruit,
enz. Ook liggen er exercitievelden.
Als we hier alles bezichtigd hebben, wandelen we over den
zwaren dijk langs het Marsdiep westwaarts en genieten het
heerlijk gezicht op de reede van Tessel. De landzijde van den
<lijk is steil en met gras begroeid ; naar den zeekant is de
glooiing veel zachter en bedekt met granietblokken, terwijl
de voet uit stukken bazalt bestaat.
riatterijen en foiten in groene wallen liggen langs den dijk