Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
4!»
(Iers legpen zich straks ter ruste iriet het zalig bewustzijn van
een goede daad te hebben verricht !
De consuls der verschillende landen zorgen verder voor de
vreemdelingen, die dikwijls niets dan liet leven behielden.
Weldra slaat het si hi[) uiteen. De zee werpt de stukken van
het wrak op het strand, welke met de aangespoelde goederen,
tegen eenige vergoeding voor den vinder, naar het magazijn
van den strandvoogd worden gebracht.
Verplaatsen we ons in de gedachten in vroegere tijden en
wel in de middeleeuwen. Kompas en zeekaarten , vuurtorens
langs het strand, toimen en bakens op ondiepten waren on-
bekend ; het gevaar voor schipbreuk was dus veel grooter.
Kn wee den otigelukkige. die strandde en het leven redde
nit de golven ! (Jeen vriendelijke ontvangst, geen gastvrij dak
wachtte hem. Al wat de zee opwier[), was, volgens het bar-
baarsche strandrecht dier dagen . voor den vinder. De goede-
ren werden gerooid . de aangespoelde lijken uitgeschud en
wie den dood ontkwam, werd uitgeplunderd en doodgeslagen,
ol' als lijleigene het eigendom van den edelman , op wiens
gebied hij was aangespoeld.
.Soms werd er om schipbreuk gebeden, dikwijls ook werden
de schepen door valsch kustlicht misleid.
l.ang heeft het strandrecht geheerscht. Nog in 17()i) moesten
de Staten van Holland en West-Friesland een plakkaat tegen
strandroof en het plunderen van drenkelingen in de zeedorpen
uitvaardigen. De hyena's der stranden waren dus toen nog
niet uitgeroeid.
Gelukkig, dat wij zachter tijden beleven!
HET NIEUWEDIEP.
Het Nieuwediep bij Den Helder, aan den mond van het
(Iroote Noord-Hollandsche kanaal, was eens de voorhaven van
Amsterdam. Sedert de doorgraving van Holland-op-zijn-Smalst
is de handelsdrukte er gering. Als hoofdzetel onzer zeemacht
is het evenwel nog altijd belangrijk.
Heuvel , De wijde, wijde wereld. 4