Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
■waarop reeds zoo menig hecht vaartuig is vergaan, zoo menig
wakker zeeman zijn dood heelt gevonden. lïet geoefend oog
der visschers ziet, dat het onfeilbaar stranden moet. De red-
dingboot met haar roeiers en de vuurpijltoestel zijn in gereed-
heid gebracht.
liet schip is aan den grond geraakt en zit nu onbewegelijk
vast. Van het strand kan men zien , hoe de l)emanning aan
boord radeloos heen en weei" loopt.
Daar vliegt de vuurpijl met de reddende lijn. Een kreet van
teleurstelling gaat op . want de storm sloeg de vuur|)ijl weg
en ter zijde van het schip is zij nutteloos in zee gevallen. Nog
eens beproefd en ditmaal verkondigt een luid gejuich, dat zij
dwars over 't schip is gekomen. De lijn is aan boord. Een
zware kabel wordt er aan vastgemaakt. De schipbreukelingen
zijn in gemeenschap met den vasten wal. Langs dien kabel
komen ze nu aan land, wel gebeukt, gekneusd, verkleumd,
maar — behouden.''
Nog vreeselijker is een schipbieuk hij nacht.
't Is een onstuimige najaarsnacht! Met donderend geweld
beuken de golven de zandige kusten van Holland. Daar klinkt
een nootlschot boven 't geloei van den storm uit. De bewo-
ners van het visschersdorp zijn allen o[) de been en spoeden
zich naar het strand. Daar dreunt weer een schot ! Ginds is
het licht gezien.
»Men laat de reddingboot te water. Wakkere mannen met
kloeke harten en sterke armen aanvaarden den strijd met storm
en golven." Het is eeu hevige worsteling met de branding.
»Half verstikt hijgen de loeiers naar lucht. Verlamd zinken
hun armen soms neer. Vaak werpt de zee hen terug. Toch
houden zij vol. De liefde vermag alle dingen ! De boot komt.
bij het wrak en nadert met beleid, 't Is een gevaarlijk werk,
de gejaagde schipbreukelingen te redden. Eindelijk keert de
boot met haar kostbare lading terug." En als ze op het strand
schuift, barsten allen, die daar in angstige spanning stonden,
los in blij gejuich. Redders en geredden worden hartelijk
verwelkomd. De laatsten zijn druipnat. Men geeft hun droge
kleeren en onder een gastvrij dak, aan een wannen haard
mogen ze zich verkwikken met spijs en drank. Ze danken God,
dat zij het zoete leven nog behouden mochten. En hun red-