Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
4/
ligt, bezit (Ie boot zei (Vichtend vermogen. De reddingboot
wordt iteniand niet tien roeiers, waartoe visschers en lood-
sen, ol', bij afwezigheid van deze, veldwachters en ex-militai-
ren , zijn aangewezen.
Vroeger konden de reddingbooten alleen geroeid worden,
lïij groote afstanden , vooral op de Zeeuwsche l)anken,
ging dit vaak met groote moeite gepaard. Nu heeft men ook
reddingbooten onder zeil en kan men met behulp van sleep-
booten het gestrande schip beter l)ereiken.
In de schuur zijn verder reddinggordels of vesten van dub-
liel zeildoek, met kurkpoeder ofigevnld, voor de roeiers, om
hen te behoeden voor zinken , als de boot mocht omslaan.
Op alle slations , waai' een stranding dicht onder den wal
kan verwacht worden, heeft men voorts vuurpijltoestellen. De
weggescholen vuur[)ijl neemt een lange . sterke lijn mede. Is
het gelukt deze aan boord van het gestrande schip te krijgen,
dan halen de schipbieukelingen er eerst een »wipper" d. i.
een touw zonder eind mee naar zich loe. Die wipper moet
over een katrol loopen. welke hoog in mast of want is beves-
tittd. Vervoliïens haalt men een dikken tros of kabel aan boord.
C? C7
die eerst door het blok van een reddingboei met broek is
geschoven. Dien tros zet men zoowel op hel schip als aan den
wal stevig vast. Nu steekt een der schipbreukelingen de bee-
nen in deze broek en men trekt hem door middel van den
wipper langs den tros naar het strand ; zoo worden de onge-
lukkigen een voor een afgehaald.
In Frankrijk en Amerika gebruikt men in plaats van vuur-
jiijlen een soort van kogels, in welke de lijn geheel ofgedeel-
lelijk is opgerold. Ze doorloopen niet zulk een grilligen weg.
treilen dus zekerder het doel, maar reiken minder ver.
»De stormwind giert. De opgezweepte golven rennen met
hunne witte kop[)en in woeste vaart legen tie duinen en spat-
ten in wolken van schuim uit elkander. De gansche bevolking
van het visschers(h)rp is samengestroomd op het duin. Ang-
stig turen allen in zee. Voor de hunnen vreezen zij niet. Alle
visschers zijn gelukkig binnen! Maar. daar ginds verkeert een
schip in nood. Slingerend vliegt hel over de baren. Hel eene
oogenblik rijst hel hoog op de golven, straks is't als bedolven
onder bergen van schuim. Het nadert de noodlottige banken.