Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
sige velden. Ker in de bedreigde dorpen de noodklok klepte,
gingen de verspreide hoeven, straks de meer bijeengebonwde
bunrten . in vlammen op. Dan Hikkerde van de torens der
kasteelen het seinvnnr, dan zaten ridders en knapen ijlings op,
dan stormde de ijzeren ruiterbende langs den duinzoom of
over den geestgrond op de plunderaars los, die meestal met
])uit beladen in hun moerassige velden ontkwamen;'
EGMOND — ONS REDDINGWEZEN.
Over een kalen weg door het barre duin begeven we ons
van Alkmaar naar Kgmond aan Zee. liet is een eenvoudig
visscbersdoi'pje en veel bijzonders is er niet te zien. Er staan
twee viuntorens, 310 M. van elkaai'. met vaste, witte lichten.
Overdag zijn de hooge, roode kolonnnen ver uit zee zichtbaar.
De noordelijkste is tevens een nationaal gedenkteeken voor
Yan S|)evk.
In de Drins-Ilendrik-Stichting brengen oude. verweerde en
gebrekkige zeelieden een rustigen, onbezorgden levensavond door.
De Egmonder visscbers zijn kloeke, geharde mannen, die
bekend en beroemd zijn om hun zelfopollering bij zoo menige
schipbreuk, die hier op de banken bij Hollands gevaarlijke kust
plaats had. Ze hebben den golven niet alleen den buit harer
geschubde bevolking, maar ook den buit van menig kostbaar
menschenleven ontrukt. Ginds op de duinen ziet ge een huisje,
of liever een schuur. Daar staat de reddingboot gereed op een
wagen. Hoewel zeer sterk en ruimte bevattende voor vele pei-
sonen, is ze toch betrekkelijk heel licht; ze heeft een dubbe-
len bodem , die met kurk is aangevuld , op zijde en aan de
einden luchtkasten , zoodat ze niet kan zinken. Op de eind-
luchtkasten bevinden zich bakken gevuld met olie, om daar-
mede in nood de hevige werking der golven Ie stillen. ()\)
onze zachtglooiende , ondiepe kusten hebben de booten geen
kiel. Te Nieuwediep, waar men ze in de haven veel gemakke-
lijker te water laten kan , hebben ze een zware , ijzeren kiel
en hoogere eindluchtkasten : doordat nu het zwaartepunt laag