Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
Ver in het noorden , aan het einde van het meer . steekt een
kleine, zwarte s|>its uit de gele duinen omhoog; het is het
torentje van Caliantsoog,
Nu van Alkmaar uit nog een tochtje zuidwaarts ondernomen.
Eerst naar lleilo. Daar zien we het liefelijk gelegen, zeer oude,
aan St. Willebrord gewijde kerkje met zijn witte muren. Daarbij
is het beroemde putje, dat van ouds een druk bezochte bede-
vaartsplaats was. Willebrord — zegt de legende — was hier
eens door vijandige heidenen ingesloten. Honger en dorst
kwelden hem en toen ontsprong hier op zijn gebed een fris-
sche bron. Hit teeken won de bevolking van Kennemerland
voor het Christendom. »Het putje is zevenhoekig van vorm,
heeft een rand van zandsteen en een wip ontbreekt niet. De
gebroken drinkbak er bij is een oude steenen lijkkist van het
kerkhof der abdij van Egmond."
Als wij in Egmond binnen) komen, zoeken wij te vergeefs
de beroemde, vorstelijke abdij. Van haar hooge kerk, haar
tweetal hechte, rijzige torens, haar cellen en zalen, daaromheen
gebouwd . haar rijke bibliotheek en prachtige graftombes , is
niets meer over — zelfs geen puinhoop. Geen steen is op den
anderen gebleven !
Op den kloostergrond staat thans een eenvoudig kerkje en
daarbij een kerkhof met zerken en kruisen. Dat is de plek van
het beroemde klooster, dat door Hollands graven werd begif-
tigd met kostbare geschenken , sieraden , handschriften en
relifjuien , landerijen en tienden , en waar zij met hun gema-
linnen en kinderen werden ter ruste gelegd.
Daar schreef Melis Stoke zijn »FHjmkroniek de geschiede-
nis van Hollands graven. De lijsten van goederen en giften ,
de jaarboeken . door de kloosterbroeders bijgehouden , waren
de bronnen van Hollands oudste geschiedenis.
We denken aan dien ouden tijd. »Hollands graven en gra-
vinnen . de nederige kloosterbroeders, die in donkere tijden
wetenschap en godsdienstzin bewaarden , de liere edelen en
evangelieboden — ze staan voor ons op uit hun graven."
Het waren ruwe lijden. Dikwijls waren deze streken het
tooneel van oorlogen tusschen Kemiemers en West-Friezen.
»Onverhoeds kwamen in donkeren nacht de lichtgewapende
Wesl-friesche stroopers langs de smalle [)aden uit hun dras-