Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
nis! Noordwaarts langs den rijkhegroeiden duinzoom voert de
weg naar Schoorl.
Tusschen den dichten mantel van berken en eiken schitteren
de verblindend witte /.andhellingen der trotsche duinen. Hier
en daar schiet liet klare duinwater in kronkelende beekjes
van onder het koele lommer uit. In de schaduw der sierlijke
abeelen , die den weg omzoomen . liggen aan den voet der
duinen de schamele stulpjes der armoedige bewoners van
Schoorl, van afstand tot alstand aan weerszijden van deii weg.
Het zijn ])laggen hutten met grauw bemoste rieten daken. Blauwe
rookwolkjes kronkelen uit de kranke schoorsteenen op. Een
eindweegs verder steekt het sjtitse torentje van Schoorl uit
het houtgewas omhoog. Rustig en eenzaam als van ouds ligt
Schoorl te midden van het hout aan den voet der .statige
duinen, die hier tot (>() M. hoog zijn en een strook van 4000
M. breedte vormen.
We beklimmen een der hooge toppen en als wij hijgend
bovenkomen, genieten wij een prachtig vergezicht. Hier de
breede woudzoom aan den voet der duinen, verder de groene
vlakte met hoeven , dorpen en runderen . als witte stippen,
bezaaid en Alkmaars statige kerktoren in de verte ; — daar,
een woeste, zonderlinge weield van duinto])pen en paimen in
grillige wanorde. In de valleien zinkt men tot aan de enkels
in het dichte, bruine mos en het vale heidekruid; ook zijn
er veel boschjes van kreupelhout, die een goed jachtveld ople-
veren. In het najaar planten de hutbewoners van Schoorl helm
op de duinhellingen. Achter die dorre, telkens verstuivende
zandwoestenij zien we een glinsterende siree]) van zilver — dat
is de zee. Deze breede duingioep eindigt plotseling in het
Kamperduin. Van hier tot Petten zijn geen duinen opgestoven.
De llondsbossche zeewering, bestaande uit een Waker-, een
Droomer- en een Slaperdijk, beveiligt West-Friesland tegen de
woede der zee.
Voorbij Petten beginnen de duinen weer. Daar, in de
eenzaamheid van zandheuvels, suizende rietbosschen en be-
vend helmgras, ligt het schilderachtige »Zwanenwater." Het
is een breed . lichtblauw nieei', dat zich in talrijke bochten
slingert door de met riet begroeide vlakte. Het wemelt er
van watervogels. van bochtia: zwaaiende zeemeeuwen vooral.