Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
»Kom er eens op een Vrijdag-voormiddag in liet kaasseizoen;
lïeemster. Pnrmer, Schermer en Waard hebben zich leeggeschud
in het kleine , nette stadje. Al de straten staan vol van de
rijtuigjes en wagens der boeren. Al de stallen rooken van den
damp hunner paarden, al de bierhuizen en herbergen dampen
van den rook humier [tijpen. Dat Alkmaar, al de overige
dagen van de week zoo stil en levenloos. Is nu een van ge
wemel en gegons vervulde bijenkorf gelijk. Inderdaad zijn hier
de bijen bijeen, die uit de Kennemersche en Westfriesche
boterbloemen haar honig en was zuigen. De straten zijn met
boeren en boerinnen vervuld; de laatste in lange reeksen bij-
een. de stoepen der goudsmeden op- en afdrentelende of de
koekwinkels in- en uitstroomende. Maar de grootste drukte is
op het Waagijlein . waar de kleine , gele kazen bij duizenden
ponden oji uitgebieide , gemerkte zeilen nederliggen. Aardig
zijn de gemaakte toorn en de grimmige gezichten bij het
loven en bieden."
Alktnaar ligt op de grens van een hooge , houtrijke streek
en de lage. boomlooze vlakten van West-Friesland ter eener,
en de meerpolders van Schermer en lïeemster ter andere zijde.
Eindeloos ver en kaal strekken zich West-Frieslands polders
uit. »Een paard." zegt het spreekwoord, »wordt hier schichtig,
als het een boom ziet." De bewoners doen nog door taal en
kleeding , zeden en gewoonten van hun Frieschen oorsjirong
blijken.
Ten noorden van Alkmaar ligt een tuinbouwstreek, »de Lan-
gendijk", bestaande uit de vier aaneengeschakelde dorpen,
ïtroek op Langendijk. Zuid- en Noord-Scharwoude en Oudkar-
spel. Men teelt er vooral veel uien. Westwaarts gaande bezoe-
ken we eerst het schoone Alkmaarderhout, en begeven ons
dan op weg naar Bergen en Schoorl. Eerst voert de grintweg
ons door de vlakke weiden van een ingepolderd nieer, maar
in de verte wenken ons reeds de golvende heuvels en don-
kere bosschen.
Bij Bergen is het uitgestrekte Bergerbosch, een schoon,
woud van hooge eiken, beuken, dennen, sparren, wild door
elkander gewassen, met weelderig opslag van hulst en lijster-
bessen; doode stammen, liggend waar ze zijn neergeploft; vij-
vers met kroos en andere waterplanten; een heerlijke wilder-