Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
il
voor 't vangen. Tal van draaiende molens belemmeren het
nit/iclit. Doch ook de nieuw erwetsche stoon» dient er als be-
weegkracht. Allerwege ziet men labrieksschoorsteenen rooken.
De Zaan heelt een veelsoortige industrie. In 181)0 waren er
alleen in Zaandam 21 stoomhoutzagerijen . 42 houtzaag-,
2.J pel-, io olie-. 4 verfhoutmoleus , enz. Onze meeste vee-
koeken komen van de Zaan. alsmede stijfsel, blauwsel, mosterd,
üollandsch papier, enz. liet is dus een uitverkoren plekje der nij-
verheid, een »klein Amerika," waar burgerlijke welvaart heerscht.
Voor twee eeuwen was de Zaanstreek nog veel belangrijker.
Toen bevoelen de schepen. o[) de Zaansche werven gebouwd,
alle zeëen. Toen rustte nieii schepen uit voor de walvischvangst
of «droenlandvaart." Toen kwam Peter de Groote, Czaar aller
Russen, te Zaandam op de werf hel scheepstimmeren leeren.
Dij liet zich eenvoudig »Pielei baas" noemen. »Czaar Peter droeg
er 'l ambachtskleed en at er pannekoeken." Het huisje, waar
hij verblijf hield , is zoo bouwvallig , dat het door stuiten ge-
schraagd wordt.
Sedert 170H is de bloeitijd van den scheepsbouw voorbij.
Niet minder ouderwetsch dan de Zaanstreek is Broek in
Waterland, ofschoon hier eveneens veel van hel oude is geweken.
We komen er per tram. Ook hier strekt de groene weide-
vlakte zich uren ver uit; slechts enkele boomen en huizen
breken 't vergezicht. Heel in de verte steken de torens van
Amsterdam . Monnikendam en andere plaatsen uit het wazig
bbuw van den hoiizon op.
Waterland draagt zijn naam niet ten onrechte. Die[)e sloo-
ten, altijd boordevol, doorsnijden de grazige streek. Watermo-
lens behoeden het land voor overstrooming. De gras- en wa-
terrijke streek is een lievelingsoord van ooievaars, eenden en
»Broeksche nachtegalen" (kikkers). Alleen over de kruinen der
dijken liggen wegen. Bijna alle vervoer geschiedt er per schuit.
Met de schuit brengt men 't vee naar 'l land , haalt men de
melk naar huis, voert men in den drukken hooitijd hel geu-
rig hooi naar de schuren. Veeteelt en kaasbereiding zijn hier
de bronnen van bestaan.
Kn daar ligt nu Broek, het zindelijkste dorp in dezindelijk-
ste streek van het zindelijke Holland, waar de huismoeder en