Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
velden. Zandsporen en voetpaden slingeren en kruisen elkan-
der op de onmetelijke vlakte. Heel in de verte dwaalt een
herder met zijn schaapskudde. Op de heide tusschen Laren
en Hilversum liggen grafheuvels, die zich sinds eeuwen over
de asch van een onbekend geslacht welven.
Eigenaardig zijn de breede zandwegen met de duizenden
indruksels van schapenhoeven. Als de dalende zon de dennen-
stanunen met een rooden gloed kleurt, keert de kudde, ge-
huld in een stofwolk . die als een gouden nevel blinkt, van de
heide naar de kooi terug.
Een ding mist men in het Gooi; men xiet er geen beekjes
met grazige boorden. Hus kan men er ook niet veel vee
houden en is de mest er schaarsch. Hit is de oorzaak ,
dat men er veel minder rogge teelt dan elders op het
zand. iioekweit, die op schraler bodem wil groeien, is het
hoofdverbouw. Het Gooi is dan ook op zijn schoonst,
als de boekweit bloeit en de bijen over de sneeuwwitte
akkers gonzen.
Ten slotte Iteklimmen we de belvedère of »Rotonde" van
Hlaricum. van waar men een der schoonste natuurtafereelen
uit ons land kan bewonderen.
»Aan den eenen kant ziet men het land met zijn heerlijke
afwisseling van woesten grond en vruchtbare streken , van
uitgestrekte vlakten en golvende heuvelen, met een menigte
van kerktorens overa! verspreid. Aan de andere zijde boeien
ons de sierlijk gebogen kustlijn en de groene weide vlak aan
't strand en verder de blinkende waterspiegel met tallooze
zeilen , begrensd door de zandduinen der Yeluwe en de kust
van West-Friesland, die als een llauwe streep zichtbaar is;
in 't verschiet schemeren voor ons oog de torens van Edam
en Monnikendam en de vuurbaak van Marken.
Niet alleen in den glans van het vroolijk morgenlicht of in
den gloed der avondzon is het hier schoon , doch ook als
geweldige wolkgevaarten jagen door de lucht e i breede wolk-
schaduwen vliegen over land en zee."
Te Hilversum stappen we weer in den trein, stoomen voor-
bij Naarden, de sterke vesting, die wij tusschen groene wallen
zien liggen, en langs Wees|», bekend door van Houten's cacao,
weer naar Amsterdam.