Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
DRIE UITSTAPJES UIT AMSTERDAM.
Uit onze hoofdstad doen we eerst met den tram een uit-
staf)je naar het Gooiland, Te Muiderberg , even voorbij Muiden ,
stappen we uit.
Van den hoogen. schralen zandrug aan het strand der
Zuiderzee hebben we een heerhjk uitzicht: Visschersschepen
en stoombooten verlevendigen den wijden plas; in het verschiet
is de toren van Marken zichtbaar en daarachter smelt de Ilol-
landsche kust met het blauwe waas van den horizoiï ineen.
I»e beroemde echo in den tuin van het landgoed IlolVust,
die zoo zuiver elk woord, dat scherp en langzaam uitgesproken
wordt, herhaalt . vergeten we niet.
Een eindweegs verder steekt het hooge Huis te Muiden
zijn torentjes omhoog. Heeds langer dan zes eeuwen trotseert
dit slot den tand des tijds. Het is aan alle zijden onningd
door een gracht, waarin de vier hoektorens zich spiegelen.
Mier woonde in den aanvang der eeuw de beroemde
Drost van Muiden, P. Cz. Hooft. Hij dichtte er vele zoetvloei-
ende verzen en schreef er in zuiver Nederlandsch de »Histo-
riën" van den worstelstrijd onzer vaderen. In de groote zaal
ontving hij dikwijls zijn ï)eroemde tijdgenooten Vondel. Hoe-
mer Visscher met zijn dochters. Anna en Maria Tesselschade,
Vos en somtijds ook Ihiygens.
Dan fonkelde de wijn in de roemers en prijkte het zoele,
geurige fruit uit den slottuin op den disch. Dan lazen zij elk-
ander hun gedichten voor, vermaakten zich in een geestig
gesprek v(»l ernst (tf scherts of luisterden naar hel nachtegalen-
lied van Tesselschade.
We verlaten dit slot lïiet zijn schoone herinneringen en met
den tram zijn we weldra in het lommerrijke (looi gekomen.
Hier willen we de zachtglooiende heuvels beklimnien, door
de bosschen dwalen en over de heiden zwerven. Heerlijk is het
in hel koele lommer der bosschen, die de golvingen van den
bodem volgen. Hier slaan ranke dennen hun wortels uil, daar
verrijzen statige beukenstammen, verder ziel men berken met
lijne. zilveren schors en een luchtig netwerk van twijgen.
Hoe zoel is het, om te dolen in de eezaamheid der heide-