Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
de zware sluisdeuren om te si)uien ; hel is dan »shiisgang.''
In Zeeland. waar het verschil tusschen ebbe en vk)ed veel
grooter is, loost men allerwege zonder boezend)emaling.
i*e waterschapsbesturen zijn belast met de zorg voor dijken
en sluizen , voor het jnalen bij waterbezwaar en het inlaten
van water in droge lijden.
(lerust leven de polderbewoners in hun kommen en lage
landen, al rijst het buitenwater in een etmaal twee malen tot
meer dan M boven hun hooiden. Ze leggen zich 's avonds
kalm op hun legersteden en brengen er geen sIai)elooze nach-
ten om door, als het buiten stormt in den donkeren winter-
nacht, als het vloedwater de rivierdijken beukt.
Als men de Zuidhollandsche eilanden, den llaarlemmernïeer-
[)older en Ihechterland uitzondert, dan is i)ijna hel geheele
polderland van Noord- en Zuid-Holland en het westen van
Utrecht een gebied van veeteelt.
\s Morgens vroeg reeds gaat de boer en zijn zoons ol'knechts
met de l)lankgeschuurde koperen enuners aan blinkende juk-
ken naar hel weiland om de uiers der koeien te ontlasten ;
ook rijden ze wel naar de weide.
Het Hollandsche vee is het zwaarste en na het Groningsche
ook het schoonste van ons land. Vooral Noord-Holland , waar
men veel meer zeil" aaid'okl dan in Zuid-Holland, levert prach-
tige, zeer melkgevende en meestal zwartbonte runderen. Door
den invloed van het Rundvee-stamboek is de veestapel aan-
merkelijk verbeterd.
Het verzorgen van hel vee, de zuivelbereiding, d. i. het
maken van l)oter en kaas en in den zomer ook het hooien ,
maken de voornaamste werkzaamheden van den veel)oer uit.
Vooral het kaasmaken is in Holland van belang. In de om-
streken van Gouda bereidt men de Slolksche of Goudsche kaas.
I»e warme melk wordt door een zeel' in een tobbe gegoten.
Nu voegt men er uit een lleschje wal stremsel (al'Kooksel van
de leb van een pasgeboren kaU'j bij en roert dat gelijkmatig
door de melk. Na ongeveer een hall" uur is de kaasstof ge-
stold. Ze wordt met een kaasmes ol' met een harp met ijze-
ren traliën doorgesneden en ini zinkt de vaste massa op den
bodem en kan men de wei afscheppen. De kaasslof of «wron-