Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
3,3
of' kistjes gepakt. Nergens ziet men mooier glasschilderingen
dan in de St. .lanskerk te Gouda, die we niet onbezichtigd
laten.
Een derde uitstapje doen we per stoomboot naar Dordrecht.
We komen langs een zeer dicht bevolkte streek. Langs de
Nooi'd en verder langs de Merwede tot (lorinchem wordt veel
aan scheepsbouw en verwante takken van nijverheid gedaan.
Vooral in Dordrecht en Zwijndrecht zijn tal van werven. Talrijke
houtzaagmolens zagen de zware boomen, die in vlotten uit
Duitschland de rivieren komen afzakken, tot planken. Op vele
lijnbanen wordt touw geslagen, waarvoor de grondstof, de hen-
nep, tusschen den Ilollandschen LIsel en de Merwede wordt
geteeld. Ook ankersmederijen, fabrieken van stoomketels en
machines, enz. vindt men hier. Daar rijst het aloude Dordrecht,
ontstaan uit een tol der Ilollandsche graven , voor ons op.
Nog handhaaft deze grijze stad haar ouden roem als belang-
rijke handelstad. Wel is er niet zulk een groote handelsdrukte
als in Rotterdam, maar toch is het aan de haven zeer levendig.
Schepen met koolzaad uit Odessa, met pottenbakkersaarde uit
Engeland, met lijnzaad voor de vele olieslagerijen uit de Oost-
zeehavens en vooral met hout uit Noord-Europa loopen er
binnen.
De Rijnvaart is er ook van veel belang, vooral door den
wijnhandel.
ONS POLDERLAND.
Wanneer men van Utrecht naar Leiden of den Haag reist,
komt men door »ons polderland". Het is een eigenaardig
schoone landstreek. De bodem bestaat uit laagveen of klei.
Hier en daar, op de vette klei, ziet men bouwland , doch
meestal onafzienbare grasvelden, die zich uren ver als een vre-
dige, groene vlakte uitstrekken. Schoone runderen loopen te gra-
zen of liggen rustig op het mollig grastapijt te herkauwen. Flinke
boerenhoeven in houtgewas verscholen en dorpen in een krans
van geboomte, waarboven de kerktorens uitsteken, liggen
als eilandjes in de eindelooze graszee. De vlakte is doorsneden
Heuvkl, Wijde, wijde wereld. 3