Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
stroühuisel zijn marnieren lichaam voor stnkvriezen liewaren.
Ook in (ie Diergaarcie nemen we een kijkje en sporen dan
in enkele minuten naar Schiedam, de welbekende stad
der branderijen. Om de stad zien we vele molens. die het
graan voor meer dan 200 branderijen malen. Uit tallooze schoor-
steenen stijgen dikke rookwolken op en geven alle gebouwen
een zwarte tint. In 1890 werd in Schiedam meer dan 17 mii-
lioen .ll.L. gedistilleerd bereid, dus stroomen van het vocht,
dat duizenden ongelukkig maakt. De gist, een biJiiroduct der
branderijen, is een belangrijk drtikel van uitvoer.
Met den afval , de spoeling, worden in de omstreken van
Schiedam veel runderen , vooral ossen, vetgemest. Op kleine
stukjes weiland grazen betrekkelijk veel beesten. Het gras is
dan ook maar bijzaak ; het hoofdvoedsel is de spoeling, die
eiken morgen met wagens of schuitjes naai' de weiden ge-
bracht, door het vee uit lage tonnen, die men overal ziet
staan, wordt gedronken. In 't najaar zijn de dieren groot en
vet. 's Winters mest men in de stallen op dezelfde wijze veel
koeien en ossen vet. Vooral doordat hier runderen uit alle
oorden bijeenkomen is het »si)oe]ingsdistrict' een broeinest
van besmettelijke veeziekten, als longziekte, klauwzeer, etiz.
Een volgend uitstapje geldt (i o u d a , waar wij de fabrie-
ken van Goudsche pijpen of »gouwenaars" en de fabriek
van stearine-kaarsen gaan zien. Er zijn heden nog pijpen-
fabrieken; in het midden der voi ige eeuw wareii er 374,
waarin 3000 menschen werk vonden. De lichtgrijze klei- of
pij[)aarde komt meest uit de lielgisciie Ardennen. In een
pijpenfabriek kan ïïien goed zien , wat verdeeling van arbeid is.
Nadat de pijpaaide is gemalen, moet een klompje klei door
dertig handen gaan. vóór het als pijp. in mandjes of liistjes
ge.p.akt, kan verzonden worden. I'^en der arbeiders rolt van de
taaie klei een lange, dunne leep ; een ander verbindt er een
klompje aan voor den kop; dit wordt door een derde in een
koperen vorm gefatsoeneerd ; een vierde maakt er door mid-
del van een houten stop een holte in ; dan wordt de steel
met een lang stuk ijzerdraad doorboord en de kop goed ge-
zet; nadat de onellenheden met een mesje zijn verwijderd,
wordt de pijp verder gepolijst, verglaasd en in een oven ge-
Lakken; eindelijk wordeiï de pijpen gesorteerd en in manden