Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
Over eeii groote spoorwegbrug met 5 bogen loopt de trein
naar Dordrecht. Ken andere brug voor rijtuigen en voetgan-
gers voert eveneens naar de overzijde der rivier. Daar ligt
op een eilandje Keijenoord met Fabrieken van ijzeren stoom-
sche[ien, machines, enz.
Zell's 's nachts is het aan de Boompjes nog niet geheel rus-
tig. P^enzarne Avakers staan droomend bij de koopmansgoede-
ren op de kade. Een matroos of zwartgeblakerde machinist,
wien de l)reede straat soms niet breed génoeg is, zoekt wag-
gelend zijn vaartuig op. Een stoomboot komt aan en dadelijk
begit.t men te lossen. En bij de eerste schemering van den
morgen vang het geraas van den rosmolen weer aan.
Vermoeid van de drukte aan de Boompjes, gaan we Bot-
tenhim in. l»aar is ook veel moois te zien. De Hoogstraat met
haar Fraaie winkels is de drukste en levendigste straat der
stad; ze is op den Maasdijk gebouwd en heeFt aan deze lig-
ging haar naam te danken.
De Passage is een [jrachtige, met glas overdekte winkelstraat.
Midden door de stad, van het noorden naar het zuiden loopt
een «iuchtspoorweg" over een viaduct, d. i. een breede, ijzeren
brug, die op hooge pijlers rust en over het midden eener
straat is aangelegd.
We juogen ook het DooFstommen-Instituut niet vergeten.
Kinderen, die hooren noch spreken kunnen, worden hier tot
nuttige leden der maatschappij opgevoed.
Op de overdekte vischmarkt, zien we de geschubde water-
l>ewoners dood op lange banken liggen oF levend in bakken
met water rondzwemmen. Daar zijn schol, bot, tong, haring
en ook de heerlijke zalm, die op de Lek wordt gevangen, als
zij uit zee komt opzwemmen. om kuit te schieten. Déze visch
is nu tamelijk duur, zoodat de dienstboden niet meer als
weleer behoeven te bedingen, dat zij niet vaker dan tweemaal
I>er week zalm zullen krijgen.
Ook standbeelden heeFt Botterdam. De geleerde Erasmus laat
zich door de drukte der groote markt niet storen in het lezen
van zijn boek. (lijsbert Karei van Hogendorp ziet, kalm op zijn
voetstuk gezeten, neer op de kleurenpracht der bloemmarkt.
Tollens staat tusschen de groene boomen van het park en l)likt
op den vijver met blanke zwanen neer. 's Winters moet een