Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
Hel is er eeii gewemel van sleepers en sjonwerlieden , een
nimmer rustende stroom van rijtuigen en voetgangers; stoom-
machines snorren. zware sleeperswagens met hoog o|)gesta-
pekle koopmansgoederen doen de huizen dreunen; schreeu-
wende stemmen klinken dooreen. Wie een kalm en stil leven
gewoon is, krijgt weldra hoofdpijn van al het gewoel en ge-
raas. Vooral aan de »liot)mpjes", de Maaskade, is de drukte
groot. Het is daar een levende schilderij. Meer dan een uur
gaans ver ligt er schip aan schip, stoomboot aan stoomboot.
Het is een bosch van masten . een spitmeweb van louwen.
Welke reusachtige schepen liggen daar aan de steigers, ware
zeekasteelen ! lïegeven we ons over de loopplank aan boord ,
dan slaan we er verbaasd over. hoe kemig alles is ingericht.
We wandelen over het dek en zien de booten , het stuur-
rad en het kompas. We dalen de trappen af en bezichtigen
de lieve kamertjes met ronde venstertjes, de fraaie eetzaal
met canapés langs de wanden, in het midden de groote
machine en beneden het ruim , waarin de koopmansgoederen
geborgen worden, We zien er zelfs een stal met een paar
melkkoeien.
Midden in de Maas, op stroom. ligt een stoomboot met
landverhuizers naar Meuw-York. die morgen in zee zal gaan.
Hel schip, dat daar met volle zeilen aankomt, keert van
Batavia terug.
Schepen komen van of vertrekken naar Oost en West, Ame-
rika en Australië. Met de voornaamste havens van West-
Europa heeft iiotterdam een geregeld stoombootverkeer.
Het is vooral als zeestad vooruitgegaan, sedert de Maas tot een
die[) kanaal is gemaakt en de hoek van Holland is doorgegraven.
Lange dannnen leiden dezen »Nieuwen Waterweg'' een
eindweegs in zee. Voortdurend wordt hij door baggermachines
op de noodige diepte gehouden, waartoe rivier- en ebbestroom
krachtig medewerken. Vroeger kwamen de zeeschepen door
het Voornsche kanaal en nog vroeger door hel gat van Hrou-
wershaven, het Haringvliet en de Dordtsche kil langs een
grooten omweg naar Hotterdam.
Voor de Hijnvaart op Duitschland ligt het veel gunstiger
dan Amsterdam, dat nu echter door zijn Merwede-Kanaal ook
in betere omstandigheden is gekomen.