Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
door de rimviii terucfiehouden. Üe harirmen zwemmen in uroole,
t' i- O cr c^ '
dichte scholen op een diepte van zelden meer dan 20 M. naar
de zandbanken om daarop kuit te schieten. Soms ziet men
hun zilverruggen door het water glinsteren. Deze volzeeharin-
geii zijn grooter dan de zuiderzee- en kuslharingen.
Tegen middernacht is alle man weer opdek De netten wor-
den met den kaapstander ingehaald, de visschen er uitgeschud
in kribben aan de zijden van het schip, dan gekaakt, d. w\ z.
van kieuwen en ingewanden ontdaan, in een »warbak" door
't zout geroerd en daarna laagsgewijze met zout in tonnen gej)akt.
Tegen den ochtend gaat men slapeir Alleen's Zondags wordt
niet gevischt. Dikwijls gaat men dan aan land, b. v. in Ler-
wick, orn ter kerk te gaan of den dag vroolijk door te brengen.
In 't begin der vangst komen snelzeilende »jaagschepen'' —
nu stoombooten — om een zeker aantal tonnen van eik schip
over te nemen. Deze eerste haring, de »jaagharing'' is duur.
,,üaai' komt de kiel ♦ met goud belaan ,
„Zij brengt ons d'eersten haring aan,
„'tis feest in Nederland.
Is dit »kostlijk zeebanket" weer in 'tland, dan is het: »Ha-
ring in 'tland, dokters aan kant!«
De visschers ondernemen in een seizoen i a 5 reizen . elk
van 3 a V weken.
Van Iverstmis of Nieuwjaar tot het einde van -Mei zeilen de
haringvisschers uit ter beugvaart, d. w. z op de vangst van
kabeljauwen; meestal gaan ze naar de Doggersbank. De visch
wordt gezotiten of versch aangevoerd. Tot liet laatste doel
hebben de schepen in het midden een »bun'' d. i. een ruimte
met gaten op zijde, waarin steeds verscli water binnendringt
en de golfslag voortgeplant wordt. Die gaten stopt men bij de
harinjïvanast dicht.
Men vischt de kabeljauw niet met netten , maar met een
beug. een samenstel van lijnen, die elk 20 hoeken of haken
dragen. Veertien lijnen van ü vademen vormen een "bak",
die met een anker of dreg wordt vastgezet. Daarboven drijlt
aan een touw een houten kegel, de «joon" met een vlaggetje
er op. De beng bestaat uit 10 bakken en is wei 12000 M.
lang. Ze Ügt niet zeer diep.