Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
HARINGVANGST EN BEÜGVAART.
Keus >vas de liarinü:vissclierij een goudmijn voor ons land ;
nog versclialt /Jj duizenden brootl. Uit Vlaardingen. Maassluis,
fïrielle, Sclieveningen en andere kustplaatsen zeilen van hall'
Juni tot hall' Novenïber vele schepen naar de kusten van
Schotland om haring te vangen
Deze schepen hebben meestal twee masten en vijf zeilen.
Op het dek staat een kaapstander, waarmede men de netten
(de vleet) inhaalt. Daarvóór is het ruim voor de reep; daar-
achter de kajuit voor schipper en stuurman; verder een ruin»
voor het net en de haringvaten en eindelijk het volkslogies.
Kik schip is bemand met li a l;i personen, nl. den schipper
en den stuurman, 7 a H matrozen en i a 5 jongens. De vleet
bestaat uit 45 tot netten van 27 M. lengte en Dï M. breedte.
Ze hangen aan een touw met kurken, de »speerreep"; door
z. g, »seizingstukken'' is deze aan de «sjoerreep" en laatstge-
noemde weer door »]>reeltouwen" aan drijvende tonnen of
»breels" verbonden. Onderaan het net hangen stukken lood
of andeie zware voorwerpen, om het loodrecht te houden, liet
net hangt op deze wijze een metei' of 12 beneden de opper-
vlakte. Deze vleet heeft een waarde van wel <WK*() a 70(K)
gulden. Het is dus een aanzienlijke schade, waimeer ze bij
ruw najaarsweer verloren gaat. in andere verward laakt of
door moedwil van vreemde visschers vernield woidt.
Tegen den avond laat men de netten in zee. Del schip zeilt
langzaam vooiuit, terwijl de matrozen de netten uiteehrollen,
aan elkaar knoopen en laten zinken. Na een uur is dit afge-
loopen en ligt het schip aan 't einde dei- reep. liet avondmaal
woi dt nu genuttigd en daarna gaan de meeste visschers slapen.
Sonntiige houden op het dek de wacht; ze vertellen elkandei'
avonturen of zingen een vroolijk deuntje. Als dan de maan
zoo vriendelijk neerblikt, de lantarens der schei)en den omtrek
spookachtig verlichten en een frissche bries waait, dan is het
een genot op de wijde wateren te zwalken.
In de diepte is het intusschen een tooneel van strijd en
doodsangst. Tallooze haringen worden in de netten gevangen;
de kleinere ontkomen door de mazen, de ürootere worden