Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
wege is geplant.
duinen bijeen te
te trekken. Wilt
Des winters brengen de visschers een paar maanden in den
schoot van hun huisgezin door. In 't najaar worden de pinken
met een machine hoog op 't strand getrokken en dan liggen
ze daar, wel 200 op een rij. eenige weken in rust. Niet altijd
zijn ze daar veilig; in December iHDi l).v. werd bij storm een
deel der vloot deerlijk vernield. Wanneei' krijgt Scheveningen
toch de zeehaven , waaraan het zoo üroote behoefte heeft ?
We wandelen noordwaarts van het koerhuis de duinen in.
Welk lang, hard . l)lauwgroen gras groeit daar op de helling
naar den zeekant? Het is helm. dat hier opzettelijk van rijk s-
om met haar lange wortels het zand der
houden. Het is streng verboden , liaar uit
ge zien, hoe noodig deze aanplanting is.
kom dan eens op een stormachtigen dag in de duinen. Het
zand stuift u de oogen schier blind ; wolken van zand jagen
om de toppen; het voetpad is onkenbaar geworden. Met
donderend geraas komen de stortzeeën aamollen en slaan !>ij
vloed van het duin geheele stukken af, die in zee storten.
Zoo zijn door afslag en verstuiving de duinen gaandeweg
landwaarts verplaatst. Hij Katwijk zagmen voorvelejaren (in It»i7)
nog overblijfselen van 't Huis te Dritten, een Komeinsche sterkte,
wel een half uur ver in zee. In den loop der tijden moest de
toren van Scheveninuen driemaal oostwaarts verplaatst worden.
Hegeven we ons nu naar de zuidzijde van het badstiand .
dan zien we op het duin den vuurtoren en dicht daarbij
de gedenknaald oj) de plaats, waar Willem I in IHI3 landde.
»God redde Nederland," lezen wij er, op.
Het wordt avond De zon zinkt weg in zee. Welke l ijke kleu-
rschakeeringen toovert het avondrood op haai' op[)ervlakte!
A'an verre klinkt de schoone muziek bij het koelhuis door de
avondstilte. De lichtwachter stijgt langs een wenteltrap in den
vumtoren naai' boven . om de lamp met haar groote . drie-
voudige pit te ontsteken, waarvan het licht door kunstig ge-
slepen kristallen lenzen en zilveren spiegels wordt weerkaatst.
Een lantaarn met roode en witte glazen draait ei'om heen ;
elke halve minuut verwisselt het schijnsel van kleur. Wel
zes uren ver straalt het heldere licht over de zee en wijst
de schepen den wei?.