Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
Scheveiiingen aankomen, hebben «stem liaiing" aan i)oor(l;
(leze is niet gekaakt, maar eerst door 'tzont geroerd en dan
beneden in de laadruimte van 'tschip gevlijd.
Daar nadert een scheepje , dat van de haringvangst terug-
keert, het strand. Zuik een i)ink ol' bom. zooals men die vaai-
tuigen noemt heelt geen kiel en is tamelijk breed; zij kan
dus het strand dicht naderen en valt niet op zijde . wanneer
men haar door een paard nog wat verder daarop laat trekken.
Nu snellen de vrouwen vol blijdschap toe. Het is boos weer
geweest. Ze hebben een paar nachten slapeloos doorgebracht
en met ansstis hart aeluisterd naar het geliuil van den storm.
Met bekommering dachten ze aan haar mannen, die zwalkten
op de wijde wateien. Doch nu is alle zorg vergeten.
Dadelijk begint men de visch te ontladen. Een wagen rijdt
tot naast de pink in zee; is hij vol, dan rijdt men er snel
mee weg. hoe eer, hoe beter. De visch wordt, in ijs gepakt,
per spoor naar Duitschland gezonden of naar de bokkingroo-
kerijen gebracht; terwijl een gedeelte, als panharing, versch
wordt genuttigd. De vrouwen begeven zich met vischbennen
oj) het hoofd of met Irekkarren op weg naar de stad , om
den buit der zee te verkoopen.
Is het schip leeg. dan draagt een man in een waterdicht
[)ak de anderen op zijn schouders van f)oord naar het strand,
tlewoonlijk is een [link met negen koppen bemand. Zij heeft
een grooten en een kleinen mast en vijf zeilen. Op het zeil
/.iet men de beginletters der plaats van afkomst en het nommer
van het vaartuig, b. v. Sch. 33. Van Januari tot Mei gaan de
haringvisschers op de platvischvangst. Anderen houden zicli
daar het gansche jaar lïiee bezig. Nu, in den zomertijd,
visschen ze dichter bij de kust, zoodat de [»inken van het
strand af te zien zijn.
De [tlalvisch , als schol, schar, tong, bevindt zich dicht
aan den grond, zelfs in 't zand ; daarom wordt ze met een
schrobnet gevangen. Dit net is trechtervormig en 13 M. lang;
de mond wordt gevormd door een houten boom van 12 M. ,
twee zijstukken en een touw.
De jiinken slepen twee schroi)netten . een aan den voor-
en een aan den achtersteven bevestiird , achter zich over den
bodem der zee.