Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
n
terwijl de voerman het koetsje met een paard tot aan ol' in
zee rijdt, kleedt de badgast zich in het kamerlje uit. Nn
opent hij het achterdeurtje, daalt het trapje afen stort, plons!
in zee. Veie mannen plassen in het zoute water rond; mid-
den in de branding gaan zij en laten de aanrollende golven
hun naakte leden bespoelen. Iïebl)en zij een tijdlang naar
harternst gebaad, dan zoeken zij de badkoetsjes weer op, dro-
gen zich met een handdoek al', kleeden zich aan en — de
koets is ondertusschen Aveer o[) hel stiand gereden.
Nu gaan wij het strand liooger oi). liet is moeilijk loopen
in het droge, mulle zand. Welk een kermistlrukte heerscht
hier! Er staan lange rijen van kramen en tenten, waar ooft,
gebak, dranken, speelgoed, enz. te koop zijn. De menschen ,
vooral de kinderen, verdringen elkander daar. Nog wat hoo-
ger is een rijweg, waarover het zonder o|)liouden lijdt en
rost: deftige e(jui[)ages , üere ruiters en vlugge amazones in
bonte afwisseling. Vlak aan den voet der lange reeks van hotels
loopt een mooi klinkerpad. Daar zien we ook het prachtige koer-
hnis, de verzamelplaats van al . wat de wereld groot noemt.
Een eigenaardige bekoorlijkheid ontleent het zeebad Scheve-
ningen aan de visschersbevolking , die er onmiddellijk naast
de pracht en weelde der groote wereld in haar onde eenvou-
digheid voortleeft. Tusschen de lijne heeren en dames, naar
de nieuwste mode gekleed , ziet men op het strand de vis-
schers en hun vrouwen in ouderwetsche dracht. De man heeft
een wijd, wollen buis aan met opstaanden kraag en wijde
halve mouwen; verder een wijde broek en op het h{)ofd een
pet of zuidwester, naardat het weer rs De vrouw draagt ver-
scheidene rokken, zoodat ze vanonder een kaïnton gelijkt;
een jak met zeer kort lijf; een schoudermantel met roode
baai gevoerd of een omslagdoek; op het hoofd een nnitsmet
o[)geslagen vleugels en daarover een zonderlingen hoed.
Hun sle])ende , klagende taal schijnt het geruisch der gol-
ven na te zingen. De slenterende üans: der mannen toont, dat
~ > c
zij beter 0[» het schommelende scheepje dan oi) den vasten
grond te huis zijti.
We zien niet veel jnannen , want de meeste visschers zijn
ter haringvangst op de Eugelsche kust. Sommige loopen in
Vlaardinaen binnen en brensren jïezouten harinu aan. Die in