Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
Zeer vroeg i)oot men of) vele akkers aardappels, die met
rietmatten tegen nachtvorsten beschut worden. Zoo kan men.
sonjs reeds in Mei. de markten der groote steden van nieuwe
aardappels voorzien. Welk eene drukte in den tijd van het
»wioeten I" In alle kanalen ziet men dan aardappelschuiten
liggen.
Verder teelt nien veel asperges, kool. en andere groenten.
Ook zijn geheele akkers met lange l ijen van appel-. |)ere-,
perzik- en a!»rikozeboomen bezet; onder deze staan weer rijen
aal- en kruisbessestruiker». Al deze groenten en vruchten wor-
den naar onze uroote steden ol' naar het buitenland verzonden.
SCHEVENINGEN.
Als bijna alle bezoekers der llol'stad. doen ook wij een uit-
stapje naar het wijd vermaarde zeebad Scheveniiïgen. Willen
we te voet gaan ol" met den paardentram . den stoomtram ol'
den electrischen tram rijden ? 01' zullen wij met een gondel
een zeiltochtje over de vaart doen?t
Wij maken gebruik van den paardentram . die den ouden
Scheveningschen weg. Iluigens' »Zeestraat", houdt. Aan weers-
zijden strekken zich de Scheveningsche boschjes uil, een
heerlijke wandelplaats I
Wie Scheveningen voor jaren zag, zal het nauwelijks her-
kennen.
liet oude visschersdorp , in een kom tusschen de duinen, is
aangegroeid tot een sclioone plaats. Een bmut met nauwe
onreüelmatiue straten en lage, vervallen huizen is »(hid-Sche-
~ C O
veningen.'*
Door de Iraaie Keizerstraat loopt de tram tot dicht aan zee.
We beklimmen nu het duin en zïen den onmetelijken plas
voor ons. Sprakeloos genieten we het heerlijk schouwspel en
luisteien naar de vreemde muziek der golven.
We dalen al' naar het breede strand. Daar wemelt het van
menschen. Van Juni tot October vertoeven hier duizenden vreem-
delingen uit alle oorden der aarde : rijken en aanzienlijken .
geleerden en staatslieden, zelfs vorstelijke ])ersonen. Niet zei